A picture
A picture

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-download
app-store-download

 

Kalendář

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:178
TÝDEN:178
CELKEM:822074

Obsah

1937

Sňatek
František Šnobl horník ze Lhoty a Božena Pucholtova z Bratronic, slaví v neděli dne 7 února katolický
sňatek v chrámě v Bratronicích.
Úmrtí Václava Krumpholce čp. 56
Ve středu dne 3 března zemřel 70 lety soukromník Václav Krumpholc bývalí majitel hostince čp. 56,
následkem mrtvice na půl těla. Václav Krumpholc byl členem místního Sokola který jej s hudbou
doprovodil, na poslední cestu. Obřad pohřební měl československý.
Odvody branců
Odvodu branců letošního roku se zúčastnilo 11 hochů z nichž byli odvedeni: Vád. Jeřábek
vysokoškolák z dom. čp. 18, Jaroslav Jirásek syn rolníka čp. 51, Karel Červený zemědělec čp. 21,
Josef Kougl tesař z dom. čp. 82, Ladislav Junek zámečník z dom. čp. 36, František konvalinka čp. 12,
Václav Melen truhlář z dom. čp. 65, Bohumil Šíma sochař z dom. čp. 29, Václav Špicar zemědělec
dvůr Ploskov, Oldřich Hajn horník čp. 126, Jan Fek zemědělec u rol. Jaroslava hamouze čp. 6.
Obecní les
Loňského roku 1936 bylo vysázeno na Řechtavce 4.000 smrků a letošního roku též 4.000.
Úmrtí Bohumila Junka čp. 95
V pátek dne 23 dubna zemřel 17 lety hoch vyučený hodinářstvím, Bohumil Junek syn kováře Jana
Junka majitele domku čp. 95, na tuberkulosu. Doprovozen jest s hudbou, obřad pohřební měl
bezkonfesijní, nad hrobem promluvil horník Junek.
Sázení Masarykovy a Svehlovy lipy
Místní skupina republikánského dorostu v Bratronicích, za spoluúčasti republikánské strany ve Lhotě a
Okresní selské jízdy, pořádá v naší obci ve Lhotě v neděli dne 25 dubna oslavu sázení Masarykovy a
Svehlovy lípy. Pořad: Ve 2 hodiny odpoledne sraz ve statku Vád. Dubského, odchod k místu sázení u
pomníku padlých, proslov Toužimského z Rakovníka, přednesení básní, sázení lip, předání lip v
ochranu obci. Po slavnosti taneční zábava u Konvalinku.
Stavba silničky na Šildvachu
Stavba silničky na Šildvachu se počala stavěti od křižovatky která se sbíhá nahoru ku vsi od mlýna a
lávky přes potok. V roce 1935 byl postaven první díl v délce 117 m spřilehajícím dlážděným příkopem
v ceně 11.603 Kč. V roce 1936 se jí postavilo 253 m za cenu 13.720. V roce 1937 to jest letošního
roku 100 m a v ulici proti dom. čp. 95, 40 m v ceně.
Úmrtí Anny Sedláčkové čp. 31
V neděli dne 13 června zemřela 72 létá Anna Sedláčková žena horníka provisionisty Jos. Sedláčka
majitele dom. čp. 31, věkem stáří. Doprovozena jest s hudbou, obřad měla československý.
Čtyřicetileté trvání spolku i_ VlastL
V neděli dne 13 června pořádá spolek LVIastL 40 lete trvání spolku.
Pořad : V pět hodin ráno budíček; v deset hodin ustavující slavnostní valná hromada, na které vylíčil
vznik a postup spolku, zakládající člen horník Václav Junek z Kamenných Žehrovic náš rodák,
fotografování členů spolku pod javorem vedle statku rol. Václava Kohouta čp. 7 ; ve dvě hodiny
odpoledne průvod ze spolkové místnosti s hudbou k pomníku padlých vojínů jímž vzdává čest a
hudba zahrála národní hymnu. Od pomníku průvod na hřiště J. P. T. na němž byl uspořádán koncert,
zpěvy, dětské hry, bufet atd..
Sňatek
Václav Podaný učitel, rozený ve Lhotě ve statku čp. 14 a Jana Bergmannová z obce Všetaty okres
Rakovník, slaví dne 24 června sňatek.

 

Sňatek
Antonín Hříbal horník ze Žiliny a Věnceslava Šnoblová ze Lhoty dcera po zabitém horníku Aloisovi
Šnoblovi čp. 96, slaví v neděli dne 12 září československý sňatek v Ince v Kladně.
Sňatek
Antonín Horešovský hutník z Dolního Bezděkova a Jarmila Doušová dcera provisionisty Frant. Doušy
maj. domku čp. 44, slaví v neděli dne 12 září katolický sňatek v chrámě družeckém.
Úmrtí Jaroslava Švejcara čp. 100
Jaroslav Švejcar zemědělec, 38 lety zemřel dne 1 října v kladenské nemocnici na zánět mozkových
blan. Byl syn zedníka Františka Švejcara, majitele chalupy čp. 100. Jaroslav Švejcar byl členem
spolku L VlastL a Jednotářem proletářské tělovýchovy. Doprovozen jest s hudbou a spolkem i_
VlastL na poslední cestu. Obřad pohřební byl bezkonfesijní.
Prodej domku čp. 52
Letošního roku byl prodán domek čp. 52 majitelem Josefem Oličem, svobodné Františce Jeřábkové za
cenu 13. 000 Kč.
Jos. Duchek řídící učitel odešel do penze
Letošního roku vstoupil do penze řídící učitel Josef Duchek, který působil na žilinsko - lhotecké škole
plných 41 roků.
Stavby
Letošního roku byl postaven tří - světnicový domek Františka Macha na Řechtavce čp. 136 a stálé
jeviště hostince Antonína Junka čp. 50.
Smuteční projev k úmrtí presidenta T. G. Masaryka
Ve schůzi dne 10 října tohoto roku na obecním úřadě, byl učiněn k posmrtné památce pana
Presidenta Osvoboditele, obecním zastupitelstvem následující projev:
L K dnešní schůzi sešli jsme se za pohnutých, mimořádných okolností, které vyvolala smrt pana
presidenta Osvoboditele, T. G. Masaryka dne 14.září 1937.
Že ztratil náš národ vůdce nejlepšího, nejsvědomitějšího, nejpoctivějšího a nejupřímějšího, dokazuje
ta okolnost, že celý pokrokový svět, který uznával pana presidenta Osvoboditele, jako nejsilnější,
prozřetelnou světovou autoritu, sklání se nad Jeho mrtvolou s velikou úctou. Jest proto nutno vážně
hodnotiti všechny ty projevy soustrasti, též jako sympatie s naší demokratickou vlastí. Mohutná
odezva smutku nad úmrtím pana presidenta Osvodobitele, obrací pozornost ne -jen celé Evropy, ale
celého světa na Československo. Široká mezinárodní pokroková veřejnost si při hodnocení životního
díla pana presidenta Osvoboditele uvědomuje, jakou je Československo zemí, jakou ideovou a
politickou posici zaujímá pro svůj demokratický charakter.