A picture
A picture

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-download
app-store-download

 

Kalendář

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:111
TÝDEN:952
CELKEM:820644

Obsah

1935

Úmrtí zedníka Jos. Šímy čp. 57
V pátek dne 8 února zemřel můj otec 91 lety zedník Jos. Šíma z dom.čp. 57 věkem stáří. Otec byl
zakládajícím členem hasičského sboru který ho doprovodil na poslední cestu. Hudbu vypravily mu
hudebníci jeho vnukové. Řemeslo zednické dopracoval do stáří 85 roků, to jest 71 let. Na pohřbu nás
bylo z krevního příbuzenstva 7 jeho dětí, 23 vnuků, 17 pravnuků. Obřad pohřební měl katolický.
Obecní pošťák Matěj Herink čp. 41
Začátkem tohoto roku nastoupil službu obecního pošťáka zedník ruský legionář Matěj Herink majitel
dom. čp. 41.
Sňatek
Václav Křeček syn rol. Jos. Křečka čp. 48 a Božena Herinkova dcera pošťáka Matěje Herinka čp. 41
slaví v sobotu dne 23 února katolický sňatek v chrámě družeckém.
Oslava 85 letých narozenin presidenta
Ve středu dne 6 března o 7 hodině večerní, uspořádal náš hasičský sbor slavnostní projev presidentu
republiky T. G. Masarykovi k jeho 85 letým narozeninám pálením hranice ( byla účast po celé
republice ) na hřišti sportovního klubu Lhota, jehož se zúčastnily tyto korporace : Spolek LVIastL,
Jednota Sokol a ostatní občanstvo obce. Zúčasněno bylo kolem tříset osob kteří zaspívaly národní
hymnu. Slova na projevu se ujal rol. Václav Křeček a dále přednášely našemu presidentu básně,
školačky z naší obce : Jaroši. Kohoutová dcera rol. Frant. Kohouta čp. 13, Hanička Dubská dcera
mlynáře Frant. Dubského ze Zlivy.
Obecní les
Letošního roku počala naše obec s vysazováním lesa na zadní i_ SkalceL Řechtavka. První sadba
obnášela přes čtyři tisíce smrků asi 15 agátů.
Úmrtí Františky Podané čp. 50
Ve čvrtek dne 28 března zemřela 73 létá Františka Podaná, žena bývalého hostinského Jana
Podaného čp. 50, věkem stáří.
Úmrtí Karla Vrška čp. 47
Tohoto dne 28 března zemřel 66 lety provisionista horník Karel Vršek bývalí majitel dom. čp. 47 na
záduchu. Karel Vršek byl členem spolku i_ VlastL a členem hasičského sboru ve Lhotě, členem
dělnického spolku vžilině. Zemřelý jest doprovozen spolky s hudbou ku hrobu. Obřad pohřební byl
bezkonfesujní a nad hroby promluvil tajemník průmyslového svazu horník Jaroslav Kejř z Rozdělova.
Odvody branců
Odvodů letošního roku z naší obce zúčastnilo se jedenáct branců z nichž byli odvedeni: Jaroslav
Junek zedník a šofér z dom.čp. 36, Miloslav Kougl dělník z dom. čp. 93, Frant. Podaný zedník z
dom.čp. 3, Václav Šnobl zedník z dom. čp. 122.
Smrtelné zranění horníka Ant. Frýdla čp. 48 nákladním autem
Antonín Frýdl 44 lety horník majitel usedlosti čp. 45 pracující na dole i_ AnnaL u Lán, jel ve čvrtek
ráno dne 28 března na kole z noční směny z 25 letým horníkem Václavem Šletrem za žiliny a ještě
více jiných horníků. Nedaleko Slovanky u Lán směrem ku Praze ujíždělo nákladní auto ašské
barvírenské společnosti, řízené šoférem Heřmanem Holmanem, které oba jmenované horníky
smrtelně zranilo. Antonín Frýdl zemřel v pátek dne 29 března . Utrpěl otřes mozku, zlomení páteře
atržnou ránu na hlavě. Václav Šletr zemřel v sobotu dne 30 března na zlomeninu lebky a dvakrát
zlomeny obě kosti levé nohy.
Antonín Frýdl byl synem hutníka Josefa Frýdla majitele domku čp. 25. Byl soustružníkem železa a
hudebníkem. Za Rakousko - Uherska odveden k vojsku nastoupil dne 6 října rok 1913 k
dělostřeleckému pluku do Krakova. Po vypuknutí světové války byl poslán do Přemyslu v Polsku,
pevnostního města říše Rakousko - Uherské které bylo obléháno Rusi a dne 22 března 1915 bylo jimi
dobyto. Po dobytí pevnosti Přemyslu se dostal do ruského zajetí kde vstoupil do čechoslaváckých
družin, které byly stavěny tohoto času proti Německu, zdolání Rakousko - Uherska a utvoření
Československé samostatnosti. Anton. Frýdl byl v ruských legiích svobodníkem a několikrát byl
vyznamenán. Dostal revoluční medaili, válečný kříž, záslužný kříž, diplom od republiky. Byl členem
Sokola naší obce a radním v obecním zastupitelstvu. Doprovodu s místní hudbou se zúčastnili
legionáři, Jednota Sokol Lhoty, Žiliny a rota vojska kladenského dělostřelectva. Obřad pohřební byl
bezkonfesijní přiněmž promluvili: Jaroslav Junek člen obecního zastupitelstva, legionář Stádník z
Bělče, člen místního Sokola profesor Jos. Dubský ze mlýna Zlivy naší obce. Pohřbu se zúčastnilo na
tři tisíce osob. Antonín Frýdl dva dny před svojí smrtí nasázel na hrázi místního rybníka pět
smutečních vrb, které se nazývají dle usnesení obecního zastupitelstva i_ Frýdlovi vrbyL.
Výročí 25 letého trvání reifresenky
V neděli dne 28 dubna konala se slavnostní řádná valná hromada 25 letého výročí založení
spořitelního záložního spolku LKampeličkyL, pro Lhotu a okolí. Na této valné hromadě referoval o
družstevnictní doktor František Velík a rolník Adolp Dvořák z Bratronic. Rovněž při valné hromadě byli
udíleny záslužné diplomy dlouholetým činovníkům představenstva následovně, za 25 letou práci v
záložním spolku. Václavu Dubskému rolníku čp. 26., Jos. Křečkovi rol.čp. 48., Antonínu Kohoutovi
rolníku na odpočinku čp. 7 a Eduardu Ranzdorfovi rolníku na odpočinku ze Žiliny.
Sňatek
František Jirátko kovář ze Lhoty a Marcela Anuzcakova z Bratronic slaví v sobotu dne 17 srpna úřední
sňatek u politické správy v Kladně.
Sňatek
Stanislav Šíma elektromontér ze Lhoty z dom. čp. 57 a Marie Krupičková z obce Vrbic, okres Jičín
slaví v neděli dne 8 září katolický sňatek v chrámě v Družci.
Úmrtí provisionisty Vád. Černého
Ve středu dne 2 října zemřel 81 lety provisionista Václav černý věkem stáří bydlící v obecním domku.
Pracoval jako horník v hnědouhelných dolech na severu Čech u města Bíliny. Obřad pohřební měl
bezkonfesijní.
Úmrtí Kristiny Šnoblové čp. 28
V pátek dne 25 října zemřela 29 létá Kristina Šnoblová žen aholiče Františka Šnobla majitele domku
čp. 28 na rakovinu. Doprovozena jest s hudbou, spolkem LVIastL na poslední cestu. Obřad pohřební
byl bezkonfesijní.
Smrtelný úraz horníka Aloise Šnobla čp. 96
Ve čvrtek dne 24 října utrpěl horník Alois Šnobl smrtelný úraz na dole Vaněk u Kamenných Žehrovic,
na který v kladenské nemocnici zemřel. Aloisi Šnoblovi bylo 40 roků. Byl členem spolku LVIastL a
dlouholetým jednatářem J.P.P. Doprovozen jest korporacemi s hudbou na poslední cestu. Obřad byl
bezkonfesijní, nad hrobem promluvil Jaroslav Kejř revírní tajemník horníků v Kladně.
Sňatek
Josef Kořán dělník z obce Rudy u Nového Strašecí a Blažena Kouglová dcera tesaře Václava Kougla
majitele dom.čp. 93 slaví v neděli dne 27 října katolický sňatek v chrámě žilinském.
Sňatek
Josef Novotný učitel rozený v obci LZbonín odbornyL okres Písek a Vlasta Jirásková dcera rolníka
Antonína Jiráska ze Lhoty čp. 51 slaví dne 17 dubna úřední sňatek u pol. správy v Kladně.
Stavby
Letošního roku byli v naší obci provedeny tyto stavby : přístavba stálého jeviště v hostinci u Kučerů čp.
56 a přestavba hostince Jos. Konvalinky čp. 12.
Sňatek
Eduard Bendelmajer z Kladna mistr v Poldini huti a Božena Vorlová dcera bývalého rolníka ze Lhoty
bývalí statek čp. 18, slaví v neděli dne 8 prosince katolický sňatek v chrámě družeckém.

 

Úmrtí Rosálie Vorlové
V sobotu dne 14 prosince zemřela 83 létá rolnice na odpočinku Rosálie Vorlová věkem stáří. Obřad
pohřební měla katolický.