A picture
A picture

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-download
app-store-download

 

Kalendář

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:455
TÝDEN:455
CELKEM:814827

Obsah

1934

Úmrtí rolnice Barbory Hamouzové
V neděli dne 21 ledna zemřela 70 létá rolnice Barbora Hamouzová žena rol. na odpočinku bývalého
starosty Matěje Hamouze čp. 5 věkem stáří. Doprovozena jest s hudbou hasičským sborem na
poslední cestu. Obřad pohřební jest československý.
Úmrtí Frant. Sedláčkové
V pondělí dne 29 ledna zemřela 72 létá vdova Františka Sedláčková žena po zabitém horníku
Františku Sedláčkovi z dom. čp. 37 věkem stáří. Doprovozena jest s hudbou , spolkem LVIastL na
poslední cestu. Obřad pohřební jest bezkonfesijní.
Sňatek
Josef Kučera vdovec, řezník z Bratronic a vdova Růžena Kohoutová maj. hostince čp. 56 ve Lhotě,
slaví dne 30 ledna česko - slovenský sňatek v Kladně.
Odvody branců
Odvodu letošního roku zúčastnilo s naší obce 14 hochů z nichž byli odvedeni: Miloslav Podaný syn
rolníka čp.4., Václav černý učitel syn horníka čp. 35., Antonín Kougl kandidát státní průmyslové školy
syn mistra tesařského Ant. Kougla čp. 82.
Sňatek
František Český elektromontér z Tuchlovic a Marie Slavíková dcera horníka Jos. Slavíka ze Lhoty
čp.10, slaví v sobotu dne 14 dubna úřední sňatek u politické správy va Slaném.
Sňatek
František Ranzdorf horník ze Lhoty a marie Černá z Družce slaví v pondělí dne 16 dubna katolický
sňatek v chrámě družeckém.
Sňatek
Jaroslav Junek elektromontér ze Lhoty a Marie Sulcová z Bratronic, slaví v sobotu dne 21 dubna
katolický sňatek v chrámě bratronském.
Úmrtí strážníka Jos. Čermáka čp. 80
Ve čvrtek dne 19 července zemřel 72 lety obuvník a obecní strážník Jos. Čermák na močový neduh.
Jos. Čermák byl 30 roků obecním strážníkem a 5 1/2 roků poštovním poslem. Byl zakládajícím členem
sboru dobrovolných hasičů plných 52 roků s diplomem, to jest že všichni zakládající hasiči dostali
diplomy jak jíž jest uvedeno na stránce 117 v této kronice.
Doprovozen s hudbou, spolkem LVIastL a hasičským sborem ku hrobu. Obřad pohřební byl
bezkonfesijní, nad hrobem promluvil horník Václav Junek z Kamenných Žehrovic.
Znovu zvolený obecní strážník Bohumil Čermák čp. 32
Po úmrtí starého strážníka jest nově zvolen jeho syn Bohumil Čermák, majitel domku čp. 32 a zároveň
dělá prozatímní službu obecního pošťáka.
Maturita
Maturitu letošního roku z naší obce složili v Kladenské reálce tito žáci: Václav Jeřábek syn starosty
Václava Jeřábka čp. 18., Bohuslav Černý syn horníka Václava Černého čp. 35.
Úmrtí rol. Frant. Čermáka čp.9
Dne 16 srpna zemřel 65 lety rolník na odpočinku na srdeční vadu , Frant. Čermák čp. 9. Frant.
Čermák byl zakládajícím členem hasičského sboru naší obce, 15 roků byl župním velitelem hasičů, byl
členem LSokolaL a starostou reifesenky naší obce. Doprovozen hasičským sborem a členstvem
Sokola s hudbou na poslední cestu. Obřad pohřební byl československý.

 

Sňatek
Jos. Fučík horník ze Smečna a Anežka Drdová ze Lhoty slaví v sobotu dne 19 října katolický sňatek v
kostele družeckém.
Stavby
Letošního roku se postavily v naší obci tyto stavby: Rozbourání a postavení nevého dom. hutníka Jos.
Kuny čp. 60 a přestavba stájí rol. Jos. Křečka čp. 48.
Plesy, divadla, taneční zábavy
Zábavy letošního roku byly následovně : U Junků koncert žáků kapelníka Frant. Junka, jeden ples,
jedna besídka LVčelyL, dvě divadla, pouťová zábava a posvícenská zábava.
U Kučerů: jeden ples, tři divadla, posvícenská zábava, u Konvalinku jeden ples, dvě divadla, dvě
taneční zábavy a pouťová zábava.
Úroda suchý rok
Letošní rok zasluhuje názvu bídný suchý rok.. Jaro začalo suché a teplé ; v dubnu se koupaly děti v
obecním rybníce, bylo 29°- 30°stupn ů celsia, vůbec neprší až 3 května asi tak 3 hodiny. Ku konci
května nastali mrazíky které zničili množství řepy již okopané a protrhané ; musela se znovu
vysazovat. Pršelo 3 června ale velké to nebylo ; prvního jetele bylo málo rolníci ho vezou na voze ale
stačil by na to trakař, jinak by neměli za týden žádné krmivo pro dobytek. Sena se vozili na šarováku,
na žebřinové vozy nebylo co nakládat, pouze některá luka měli seno a to nejvíce pod LSkalkouL.
Druhý jetel nebyl žádný, kořen byl spálen suchem a velikými vedry ; bylo tepla až 34°stupňů , místo
jetele byla sporá tráva s heřmánkem, která se trhala rukou a na nůši nosila se domů. Pršelo dvakrát v
první polovici července, trochu spásy na obilí na zrno jinak vůbec žádné zrno nebylo, jen zuna. Žně
začaly 20 července a končili 31 července. Slámy bylo o proti jiným létům jedna třetina, zrna taky jedna
třetina. Po žních nastalo dosti hojných deštů jimiž byly zachráněny brambory a řepa, tak že sklizeň
bramborů i řepy na ten bídný rok byla nadnormální proti jiným letům. Otava na suchopárech nebyla, tu
nechali rolníci vypásti s dobytkem pouze pod i_ Skalkou i_ a jiných vlhčích lukách se otava sklízela.
Žita letošního roku se osívali náramně brzy které následkem hojných dešťů jež nastaly tak vyrostly že
se místy požinovaly srpem a spásaly dobytkem ponejvíce kozami, které lidé pásly až do nového roku.