A picture
A picture

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-download
app-store-download

 

Kalendář

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:6
TÝDEN:184
CELKEM:822080

Obsah

1932

Novoroční večírek
Jednota prol. těl. Pořádá v pátek o nový rok večírek s aktovkou, zpěvy a kuplety, v hostinci u Junků.
Divadlo
Sortovní klub S. K. Lhota sehraje v neděli dne 3 ledna v hostinci u konvalinku divadelní kus pod
názvem LHIas srdceL, veselohra o čtyřech jednání v hostinci u Konvalinku.
Sňatek
Václav Frýdl zámečník z dom. čp. 25 a Marie Šnoblová dcera vdovy po zabitém horníku Marie
Šnoblové majitelky dom. čp. 92, slaví v sobotu dne 9 ledna úřední sňatek u pol. správy v Kladně.
Divadlo
Jednota prol. tělových. Sehraje v neděli dne 10 ledna divadlo u Junků pod názvem i_ Tulácké
dobrodružstvíL veselohra o třech jednání.
Ples Sokola
Jednota Sokol pořádá v sobotu dne 16 ledna ples v hostinci u Kohoutů.
Sňatek
Václav Kohout sedlář dom.čp.81 ze Lhoty a Anna Skleničková ze Sýkořice, slaví dne 16 ledna
československý sňatek v kostele v Roztokách u Křivoklátu.
Ples Jednoty P. T.
V neděli dne 24 ledna pořádá Jednota proletářské tělovýchovy ples v hostinci u Junků.
Ples dobr.hasiců
Sbor dobrovolných hasičů pořádá v sobotu dne 30 ledna ples u Konvalinku.
Ples klub. S.K. Lhota
Sport. Klub S. K. Lhota pořádá v sobotu dne 6 února maškarní ples u Konvalinku.
Úmrtí rolníka Frant. Maca čp. 17
Dne 9 února zemřel 77letý rolník na odpočinku František Mach čp. 17 věkem stáří. František Mach byl
zakládajícím členem hasičského sboru a jeho dlouholetým velitelem.Byl 12 roků obecním starostou
1881 -18893 a 12 roků okresním starostou 1908 -1920. Doprovozen jest hasičskými sbory žilinským
a Lhoteckym s hudbou na poslední cestu. Obřad pohřební jest katolický, nad hrobem promluvil o jeho
životních starostenských pracích, rolník člen hasičského sboru Antonín Jirásek čp. 51.
Maškarní ples J. Sokol
Jednota Sokol pořádá dne 9 února o masopustním úterý maškarní zábavu v hostinci u Kohoutů.
Sňatek
Petr Čermák poštovní úředník v Praze, rozený ze Lhoty statek čp.16 a Marie Čechová z Pavlíkova u
Rakovníka slaví dne 13 února katolický sňatek v kostele v Pavlíkově.
Ples spolku LVIastL
Podporující spolek LVIastL pořádá v sobotu dne 13 února ples v hostinci u Junků.
Divadlo
Jednota Sokol sehraje v neděli dne 21 února v hostinci u Kohoutů divadlo pod názvem LCharlyova
tetaL, veselohra o třech jednání.
Úmrtí Marie Pilnerové čp.20
Ve středu dne 24 února zemřela 67 létá Marie Pilnerová žena Josefa pilnera bývalého majitele dom.
čp. 20.,věkem stáří. Doprovozena jest s hudbou, obřad pohřební jest bezkonfesijní.
Úmrtí Marie Čermákové
V pátek dne 26 února zemřela 79 létá Marie Čermáková z dom. čp. 71, věkem stáří. Doprovozena
jest s hudbou, spolkem LVIastL a hasičským sborem na poslední cestu. Obřad pohřební jest
bezkonfesijní; nad hrobem promluvil horník Václav Junek z Kamenných Žehrovic, rodák lhotecký.
Maškarní ples J. P. T.
Jednota prol. tělov.pořádá v sobotu dne 5 března maškarní ples u Junků.
Vínek Josefů
Sportovní klub S. K. Lhota pořádá v sobotu dne 19 března večírek u Konvalinku.
Divadlo J. P. T.
Jednota P. T. sehrála v neděli dne 20 března divadlo u Junků pod názvem LPytlakova ženaL,drama v
čtyřech dějstvích.
Úmrtí vdovy Boženy Kohoutové
V neděli dne 20 března zemřela 40 létá vdova Božena Kohoutová po bývalém pachtýři hostince čp.56,
řezníku Rudolfovi Kohoutovi, který se loňského roku zastřelil v obci Rudě u Nového Strašecí v níž měl
spachtován řeznický obchod. Božena Kohoutová zemřela následkem tuberkolosy. Doprovozena
hasičským sborem, obřad pohřební měla československý.
Dětské divadlo Jednoty Sokol
Jednota Sokol sehrála dne 26 března v bílou sobotu dětské divadlo v hostinci u Kohoutů, pod názvem
L HastrmanL veselohra se zpěvy a tanci, druhý den se odpoledne opakovalo.
Divadlo Jednoty P. T.
Jednota prol.tělov. sehrála v neděli večer dne 27 března u Junků pokračování divadelního kusu
LPytlakova žena,L další pokračování Lpytlákovo dítěL, drama o čtyřech dějstvích.
Stávka horníků na Kladensku
Ve středu dne 30 března vypukla na kladensku stávka horníků a skončena byla dne 7 dubna. Tato
stávka nemohla míti dlouhého trvání protože byla nazvána vůdci některých stran za stávku divokou,
těmito vůdci neuznanou, neschválenou a bylo mnoho horníků kteří se nechali pod četnickými hlídky
voziti do práce v nákladních autech. Ti horníci kteří byli nejvíce majetní.
Odvody branců
Odvodu branců letošního roku dne 18 dubna zúčastnilo se 25 branců z nichž byli odvedeni: Antonín
Junek řezník čp. 50, František Junek kovář čp.36. Tento František Junek přišel nešťastnou náhodou o
nohu několik dnů před nastoupením vojenské služby. Zavadil o nabitý revorver v kalhotách které byli
pověšeny na věšáku doma ve světnici; vyšla rána náboj se odrazil ode zdi a udeřil jej do kolena. Byl
odvezen do kladenské státní nemocnice a tam mu amputovali nohu nad kolenem.
Sňatek
Jaroslav Čermák truhlář ze Lhoty z čp. 71 a Marie Černá z Družce slaví v sobotu dne 23 dubna
katolický sňatek v chrámě družeckém.
Divadlo J. P. T.
Jednota prol. tělov. Sehrála v neděli dne 24 dubna divadlo u Junků, pod názvem , L Cikánko ty
krásná,L zpěvohra o čtyřech jednání.
Sňatek
Jos. Hasal kolář ze Lhoty majitel dom. čp. 46 a Alžběta Frolíková z Družce slaví v sobotu dne 30
dubna úřední sňatek u pol. správy v Kladně.
Úmrtí Kateřiny Albrechtové
Ve středu dne 1 června zemřela 86 létá vdova Kateřina Albrechtova věkem stáří. Nad hrobem
promluvil horník Jaroslav Junek, obřad pohřební byl bezkonfesijní.
Úmrtí Josefa Doubravy
V sobotu dne 4 června zemřel 27 lety mistr truhlářský Jos. Doubrava na tuberkulosu. Jos. Doubrava
provozoval živnost truhlářskou v dom. čp. 57, ženatý byl dva roky. Doprovozen jest s hudbou, obřad
bezkonfesijní, nad hrobem promluvil horník Junek Jaroslav.
Sňatek
Antonín Tomas malíř písma ze Lhoty a Karolína Kohoutová Horní Bezděkov, slaví v neděli dne 5
června katolický sňatek v chrámě unhoštském.
Úmrtí Terezie Kunové
Dne 26 července zemřela 58 létá vdova Terezie Kunová z dom. čp. 15 na žaludeční rakovinu. Obřad
pohřební byl bezkonfesijní.
Úmrtí Marie Karasové
Dne 8 července zemřela 89 létá vdova Marie Karasová z dom. čp. 59, věkem stáří. Doprovozena jest
s hudbou na poslední cestu.
Úmrtí Barbory Kunové
Dne 3 srpna zemřela 814 létá vdova Barbora Kunová z dom. čp.23 věkem stáří. Obřad pohřební jest
bezkonfesijní.
Úmrtí řezníka Václava Kohouta
V pátek dne 9 září zemřel 25 lety řezník majitel hostince čp. 56 Václav Kohout, na tuberkulosu. Byl
členem místního Sokola který jej doprovodil s hudbou na poslední cestu. Obřad pohřební byl
československý.
Prodej domku čp. 69
Karel Kozák dělník z Rozdělova koupil domek čp. 69 maší obce za 18 tisíc kč., od horníka Václava
Švejcara, nyní majitele domku v Bratronicích.
Pouťová zábava
Pouťová zábava letošního roku se pořádala v neděli dne 11 září v hostincích, u Junků a Konvalinku.
Oslava stoletého výročí Miloslava Tyrše
V sobotu dne 17 září pořádá místní Sokol oslavu stoletého výročí zakladatele Sokola Miloslava Tyrše :
večer v 8 hodin průvod ku hřišti sportovního klubu Lhota, po průvodě koncert u Kohoutů.
Sňatek
František Šnobl holič majitel dom. čp. 28 ve Lhotě a Kristina Rostočilová z Vraže u Berouna slaví v
pondělí dne 19 září úřední sňatek u pol. správy v Kladně.
Posvícenská zábava
Posvícenská zábava letošního roku se odbývala v neděli dne 23 - 24 října u Junků a u Kohoutů,
mladoposvícenská v neděli dne 30 října u Konvalinku.
Divadlo J. P. T.
Jednota prol. tělovýchovy sehrála dne 13 listopadu v host. U Junků divadlo pod názvem : LHřích
lesního KřikavyL, obraz ze života o třech jednání.
Mikulášská zábava
Spostovní klub Lhota pořádá v neděli dne 4 prosince mikulášskou zábavu, s jednou aktovkou a
kuplety, v hostinci u Konvalinku.
Sňatek
František Klíma truhlář z Kamenných Žehrovic a Karolína Sajdlová dcera hajného ze Šanců, slaví v
sobotu dne 10 prosince katolický sňatek v kostele v Lánech.
Úmrtí Teresie Jeřábkové
V neděli dne 11 prosince zemřela 77 létá vdova Terezie Jeřábkova, matka starosty Václava Jeřábka
maj. dom. čp. 18, věkem stáří. Doprovozena sborem hasičů a spolkem i_ VlastL s hudbou na poslední
cestu. Obřad pohřební jest katolický.
Stavby
Roku letošního byly v naší obci provedeny tyto stavby: dřevěný a doškový domek čp.18, majetek
starosty Vád. Jeřábka do základu rozbourán a znovu vystavěn domek tří - světnicový, dále tří -
světnicový domek dělníka Františka Jiráska čp. 128, vystavěný na obecní louce, jedno - světnicový
domek zedníka Frant. Melena vystavěný na zakoupeném pozemku rolníka Václava Dubského.