A picture
A picture

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-download
app-store-download

 

Kalendář

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:69
TÝDEN:1258
CELKEM:827407

Obsah

1931

Divadlo
Jednota prol. tělových. Sehrála ve čtvrtek dne 1 ledna divadelní kus pod názvem i_ Kdo nemiloval
nežilL veselohra o 3 jednání, v hostinci u Junků.
Divadlo
Jednota Sokol sehrála v neděli dne 4 ledna v hostinci u Kohoutů divadelní kus pod názvem i_
Jedenácté přikázáníL.
Ples spolku Vlast
Podporující spolek LVIastL pořádá v neděli dne 11 ledna v hostinci u Junků dělnický ples.
Sňatek
Václav Meistřík ze Stochova živnost zahradnická a Alice Čermáková dcera Frant. Čermáka rolníka na
odpočinku čp. 14, slaví v sobotu dne 17 ledna katolický sňatek v chrámě družeckém.
Ples S. K. Lhota
Fotbal S. K. Lhota pořádá v neděli dne 18 ledna ples v hostinci u Konvalinku.
Ples Jedn. Sokol
Jednota Sokol pořádá v sobotu dne 24 ledna ples v hostinci u Kohoutů.
Divadlo J. P. T.
Jednota prol. tělových sehrála v neděli dne 25 ledna divadlo v hostinci u Junků, pod názvem i_
Osudem zrazeniL, drama o třech jednání.
Ples hasičů
V sobotu dne 31 ledna ples hasičů u Konvalinku.
PlesJ. P. T.
Jedn. Prol. tělov. Pořádá v sobotu dne 7 února maškarní ples u Junků.
Ples S. K. Lhota
Sportovní klub S. K. Lhota pořádá v neděli dne 8 února maškarní ples u Konvalinku.
Jednota Sokol pořádá o masopustní úterý dne 17 února taneční zábavu u Kohoutů.
Stav záložního spolku naší obce
Z valné hromady záložního spolku ve Lhotě konané v měsíci lednu letošního roku: Koncem roku 1929
čítal spořitelní a záložní spolek v naší obci 135 členů, se 135 závodními podílí. Koncem roku 1930
čítal záložní spolek 142 členů, se 142 závodními podílí Pokladniční obrat za rok 1930 činí 4.651.907
Kč. Vkladů v tomto roce jest uloženo 1.796.800 Kč. V tom jsou vklady dětí které mají střádanky na
nichž činí úhrnný obnos 30.365 Kč.
Koupě pozemku Sport. K. S. K. Lhota
Sportovní klub S. K. Lhota zakoupil letošního roku 2 korce pozemku za cenu 14.000 Kč. Na
LŠikdvachuL, od rolníka Jos. Křečka čp. 48. Toto místo používá klub na kopanou a jiné sportovní
účely.
Divadlo J. P. T.
Jednota prol.těl. sehrála dne 8 března divadlo pod názvem LVolné manželstvíL, fraška se zpěvy o
třech jednání v hostinci u Junků.
Divadlo S. K. Lhota
Sport.klub S. K. Lhota sehrál dne 15 března divadlo pod názvem i_ Pán VocásekL aneb já mám
panenku trucovitou, veselohra v hostinci u Konvalinku.

 

Odvody branců
Odvodu branců letošního roku který se odbýval v úterý dne 17 března v Křivoklátě, zúčastnilo seč z
naší obce 28 hochů z nichž byli odvedeni: Václav Podaný kožešník z dom. čp. 3, Václav Kougl zedník
z dom. čp. 93, Miloslav Kohout řezník, Jan Podaný syn rolnice statek čp. 14. Po odvode měli branci
taneční zábavu v hostinci u Kohoutů.
Divadlo J. P. T.
Jedn. P. T. sehrála v neděli 22 března divadlo v hostinci u Junků, pod názvem, i_ Propast láskyL,
drama o 4 jednání.
Besídka žactva školy obecné
Žáci obecné školy žilinsko-lhotecké sehráli v neděli odpoledne, dne 29 března školní besídku v host.u
Junků. Na programu jsou: básně, písně, tance a veselohra pod názvem, i_ Trampoty mistra
KonopáskaL. Besídku řídí školní učitelstvo, čistý zisk věnován na školní pomůcky.
Úmrtí Frant. Tučka z Ploskova
Ve čtvrtek dne 2 dubna zemřel 76 lety dělník Frant. Tuček z velkostatku Ploskova, věkem stáří. Obřad
pohřební jest bezkonfesijní, nad hrobem promluvil učitel František Váňa ze Žiliny.
Jarní vínek S. K. Lhota
V neděli dne 19 dubna pořádá Sportovní klub S. K. Lhota jarní vínek u Konvalinku.
Sňatek
Oldřich Melen horník ze Lhoty a Růžena Luláková z Račic, slaví v sobotu dne 25 dubna katolický
sňatek v kostele ve Zbečně.
Májový vínek J. P. T.
Jednota prol.těl. pořádá v neděli dne 10 května májový vínek u Junků.
Sňatek
František Šnobl horník z dom.čp. 68, a Růžena Šímová dcera zedníka Františka Šímy majitele
dom.čp. 83, slaví v sobotu dne 16 května úřední sňatek u politické správy v Kladně.
Sčítání lidu
Dle posledního sčítání lidu provedeného dne 1 prosince 1930 bylo v naší obci napočteno
117 obydlených domů, 128 rodin i s nájemníky a 679 obyvateli.
Oslava 50 letého trvání sbor. Hasičů
Hasičská župa Křivoklát pořádá v neděli dne 24 května župní sjezd, spojený s oslavou padesáti-letého
trvání sboru dobrovolných hasičů naší obce.
Pořad: Dopoledne v 8 hodin zkoušky místního sboru.
V 9 hodin nástup všeho členstva.
V 10 hodin zkoušky a výborová schůze.
Odpoledne o půl druhé hodině sraz, proslov župního jednatele Václava Rohly řídícího učitele ze
Žloukovic. Odevzdání diplomů starým hasičům, zakladatelům sboru. Veřejné cvičení cvičení s
tlumicemi (ženy), cvičení se sekerkami ( místní sbor), cvičení s pochodněmi ( muži), požární cvičení.
Po cvičení pořádá sbor taneční zábavu v hostincích u Junků a Konvalinku.
Diplomy obdrželi tito hasiči:
Frant. Mach rolník na odpočinku čp. 17
Jan Podaný bývalí majitel hostince čp. 50
Jos. Šíma zedník čp. 57
Matěj Hamouz rol.na odpočinku čp. 5
Matěj Podaný tesař čp. 89
Jos. Čermák provisionista horník čp. 71
Jan Podaný krejčí čp. 73
Antonín Kohout rol. Na odDočinku čd.7

 

František Čermák rol.na odpočinku čp. 9
Frant. Šíma obchodník čp. 75
Jos. Jirásek rol.na odpočinku čp. 51
Frant. Čermák rol.na odpočinku čp. 16
Jos. Čermák obuvník čp. 80
Sňatek
Václav Kohout řezník majitel hostince čp. 56 a Růžena Krupičková dcera hostinského z Račic slaví v
sobotu dne 20 června československý sňatek ve školní budově v Roztokách u Křivoklátu.
Úmrtí Ant. Šnobla
V sobotu dne 20 června zemřel 69 provisionista horník Antonín Šnobl věkem stáří. Byl zakládajícím
členem spolku LVIastL, který jej doprovodil s hudbou na poslední cestu, obřad pohřební jest
bezkonfesijní.
Sňatek
Václav Lapka dělník z Bratronic a Helena Junkova dcera horníka Františka Junka ze Lhoty slaví v
sobotu dne 22 srpna úřední sňatek u politické správy v Kladně.
Oslava 20 letého trvání J. S.
Tělocvičná Jednota Sokol pořádá v neděli dne 28 června, v rámci oslav stoletých narozenin Dr. M.
Tyrše a dvacetiletého trvání Jednoty, domácí cvičení za spoluúčast III. Okrsku sokolské župy
budečské. Pořad: Ráno o půlosmé hodině zkoušky, odpoledne ve dvě hodiny průvod obcí k pomníku
padlých vojínů, kde o Dr. M. Tyršovi promluvil učitel Ant. Dubský z Kročehlav rodák Lhotecký. Po té
odchod na zahradu rol. Václava Kohouta čp. 7, kde konalo se veřejné cvičení s tímto pořadem:
Žákyně, nápodobivé cvičení, žáci cvičení s tyčemi, hry žactva, dorostenky hra se šátečky, dorostenci
prostná, společná cvičení na nářadí, ženy tyče, muži prostná. Po cvičení taneční zábava u Kohoutů.
Maturita
Letošního roku složil maturitu reálné školy v Kladně Václav Černý, syn horníka Václava Černého
majitele dom. čp. 35.
Otevření hřiště
Sportovní klub S. K.. Lhota pořádá v neděli dne 23 srpna otevření nového hřiště a vstyčení klubové
vlajky.
Pořad: V devět hodin dopoledne utkání 11 starých pánů S. K. Lhota z 11 starých pánů S. K. Družec. V
jednu hodinu odpoledne sraz veškerých klubů ve spolkové místnosti u Konvalinku, průvod obcí k
pomníku padlých, odtud na hřiště, zde vztyčení klubové vlajky. Zápas: V půl druhé odpoledne, S. K.
Družec IB. - S. K. Lhota IB.
Od čtyř hodin do pěti odpoledne Viktorie Žilina IA - Bělečská jedenácka .
Od čtyř hodin do pěti odpoledne, hry dětí.
V pět hodin S. K. Družec IA - S. K. Lhota IA.
Večer taneční zábava u Konvalinku.
Sňatek
Antonín Kohout zedník ze Lhoty a Anna Prošková ze Sýkořice slaví v sobotu dne 29 srpna katolický
sňatek v kostele ve Zbečně.
Koncert J. P. T.
Jednota prol. tělovýchovy pořádá v neděli dne 30 srpna koncert s dětskými hry, střílnou, házení
kroužků o ceny a divadlo s veselohrou v jednom jednání, u lesa na svém hřišti. Večer taneční zábava
u Junků.
Pouťová zábava
V neděli dne 13 září odbývala se pouťová zábava v hostincích u Junků a Konvalinku.
Obecní volby
Volby obecního zastupitelstva letošního roku konaly se dne 27 září, v hostinci Josefa Konvalinky.

 

Volba započala o 8 hodině ranní. Jako zástupce ohledacího úřadu byl přítomen František Růžička
státní polesný. Za volební komisi byli tito členové: Čermák Jaroslav rolník, Herci Jan rol., Antonín Frýdl
horník, Antonín Kougl mistr tesařský, Jan Vilímek horník, Václav Podaný horník. Za předsedu komise
byl zvolen rol. Jaroslav Čermák, za místopředsedu horník Jan Vilímek. Za důvěrníky: František
Dubský, mlynář, Matěj Herink zedník, František Albrecht horník, Jaroslav Junek horník, Bohumil
Čermák horník. Volby se zúčastnilo celkem 391 voličů a při otevření urny bylo napočteno 390 hlasů
platných, jeden vhozen vedle urny.
Z nich připadá kandidátem: Republikánské straně zemědělského lidu č. I. 65 hlasů, 2 mandáty,
malozemědělcům a domkářům č. II. 77 hlasů, 3 mandáty, komunistecké straně československé č. III.
248 hlasů, 10 mandátů.
Do zastupitelstva zvoleni jsou: Za stranu republikánskou Jaroslav Najbert rolník na odpočinku čp. 19,
František Dubský mlynář čp. 22, za náhradníky Jos. Prosek rol. čp. 8, Václav Dubský rol. čp. 26.
Za stranu zemědělců: Antonín Frýdl horník čp. 45., Jos. Kohout zedník čp. 81, Matěj Herink zedník čp.
41, za náhradníky: Jan Šůla mistr kovářský čp. 39, Jaroslav Hasal topič čp. 73, Karel Čermák čp. 66.
Za stranu komunistickou: Václav Jeřábek horník čp. 18, Jaroslav Junek horník čp. 84, Václav Podaný
horník čp. 112, František Šnobl horník čp. 68, Jos. Kuna horník čp. 60, Jan Vilímek horník čp. 97,
Bohumil Čermák hutník 32, Jan Podaný horník čp. 91, František Albrecht horník čp. 87, Rojt František
čp. 1, za náhradníky : Jaroslav Švejcar, Jos. Frýdl, Ant. Šnobl, Ant. Černý, Václav Šebek, Antonín
Chochola.
Starostou jest zvolen Václav Jeřábek.
Divadlo
Ochotníci Jednoty prol. Tělovýchovy sehrají v neděli dne 18 října divadelní představení v hostinci u
Junků, pod názvem i_ Tajemství myslivnyL, obraz ze života o čtyřech dějtvích.
Úmrtí učitelky Marie Soukupové
V neděli dne 25 října zemřela 72 létá Marie Soukupováí žena Františka Soukupa řídícího učitele na
odpočinku, nyní bydlící ve statku čp. 51, věkem stáří. Marie Soukupová učila jako učitelka ručním
pracím ve škole žilinsko - lhotecké. Obřad pohřební měla katolický.
Sňatek
František Bůžek horník z Bělče a Blažena Švejcarová ze Lhoty slaví v neděli dne 25 října katolický
sňatek v chrámě družeckém.
Sňatek
Josef Houska klempíř z Dobré a Růžena Jeřábkova ze Lhoty slaví v pondělí dne 26 října úřední
sňatek u politické správy v Kladně.
Posvícenská zábava
Posvícenská zábava letošního roku se odbývala dne 25 - 26 října v hostincích, v neděli a pondělí u
junků a Kohoutů, v neděli u Konvalinku.
Sňatek
Jos. Pavlík horník z Kladna a Anna Šnoblová ze Lhoty slaví dne 15 listopadu úřední sňatek u politické
správy v Kladně.
Sňatek
Josef Hamouz zewdník z Lašovic a Marie Huňková dcera horníka Jos. Huňka bývalého majitele
domku čp. 11, slaví v sobotu dne 21 listopadu katolický sňatek v kostele družeckém.
Stavby
Letošního roku byly postaveny tyto stavby: Domek horníka Jaroslava Vrška na obecní louce čp. 123,
soustružníka Aloise Černého na Machovic poli u paseky čp. 124, dělníka Antonína Tučka u paseky, stodola rolníka Jaroslava Čermáka čp. 9, rozbourání a postavení nového dom. rolníka
Františka Čermáka čp. 16.
Prodej zbytku obecní louky
Loňského roku byl rozprodán zbytek obecní louky pod obcí ve výměře 3 korce 12 arů, jeden sáh za 8
Kč., pro stavebníky kolem silnice a protějším sousedům na zahrádky. Tržba za pozemek činila 12. 868
Kč.
Divadlo
Jednota prol. těl. Sehrála v neděli dne 29 listopadu divadlo pod názvem i_ Poklad statku LhotyL,
vesnický děj o čtyřech jednání.
Úmrtí provisionisty Jos. Čermáka
V neděli dne 13 prosince zemřel 79 lety provisionista horník Jos. Čermák z domku čp. 71, věkem stáří.
Byl členem spolku LVIastL a zakládajícím členem hasičského sboru. Jest doprovozen oběma spolky
s hudbou na poslední cestu. Obřad pohřební jest bezkonfesijní.
Divadlo
Sportovní klub S. K. Lhota sehraje v neděli dne 20 prosince divadelní kus pod názvem, i_ To neznáte
HadímrškuL, fraška o třech jednání, v hostinci u Konvalinku.
Divadlo
Jednota Sokol sehrála v pátek dne 25 prosince divadlo u Kohoutů, pod názvem LŠoférL, veselohra o
4 jednání.
Taneční zábava
Jednota prol. tělových. Pořádá v sobotu dne 26 prosince taneční zábavu u Junků.