A picture
A picture

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-download
app-store-download

 

Kalendář

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:460
TÝDEN:460
CELKEM:814832

Obsah

1930

Divadlo
Sportovní klub S. K. Lhota sehraje v neděli dne 5 ledna divadelní kus pod názvem i_ HaničkaL. Obraz
ze života o 4 jednáních v hostinci u Konvalinku.
Úmrtí Barbory Kohoutové pč. 45
Dne 11 ledna zemřela 70 létá vdova Barbora Kohoutová bývalá majitelka dom. čp. 45 na krční nemoc.
Pohřbena bezkonfesijně.
Ples J.P.T.
Jednota proletářské tělovýchovy pořádá dne 12 ledna ples u Junků.
Ples S. K. Lhota
Sportovní klub Lhota pořádá dne 18 ledna ples v hostinci u Jos. Konvalinky.
Ples Sokola
Jednota Sokol pořádá v sobotu dne 25 ledna ples v hostinci u Václava Kohouta.
Sňatek
Jos. Doubrava truhlář z Dobré a Jarmila Šímová dcera zedníka Jos. Šímy ze Lhoty maj. dom. čp. 57
slaví v sobotu dne 1 února úřední sňatek v Kladně.
Sňatek
Antonín Šíma hutník ze Lhoty a Růžena Šálená z Bratronic slaví v sobotu dne 1 února úřední sňatek v
Kladně.
Ples J.P.T.
Jednota prol. Tělovýchovy pořádá v sobotu dne 1 února ples v hostinci u Junků.
Ples hasičů
Sbor dobrovolných hasičů pořádá v neděli dne 2 února ples u Konvalinku.
Sňatek
František Hasík horník ze Lhoty a Marie Černá z Bratronic slaví dne 8 února úřední sňatek v
Rakovníku.
František Černý horník ze Lhoty a Jindra Drábková z Dokes slaví dne 8 února katolický sňatek v
chrámě vDružci.
Maškarní ples J. P. 8.
J.P.8. pořádá dne 15 února maškarní ples u Junků.
Maškarní ples S. K. Lhota
Sportovní klub S.K.Lhota pořádá dne 16 února maškarní ples u Konvalinku.
Sňatky
Jos. Jůn zedník z Družce a Emilie Slavíková dcera horníka Jos. Slavíkqa ze Lhoty majitele domku čp.
10 slaví dne 1 března úřední sňatek u polit, správy v Kladně.
Frant. Stehlík zedník z Kamenných Žehrovic a Marie Herinkova dcera zedníka Matěje Herinka majitele
dom. čp. 41 ve Lhotě slaví dne 1 března úřední sňatek u politické správy v Slaném.
Ples J.P.T.
Dne 2 března pořádá J. P. T. všedělnický ples u Junků.
Knihovna obce
Letošního roku zakoupila naše obec 80 svazků knih do obecní knihovny za 700 kč.

 

 

Maškarní ples Sokola
V úterý dne 4 března o konec masopustu pořádá J. Sokol maškarní ples v hostinci u Václava Kohouta.
Přednáška Osvětové komise
Osvětová komise naší obce uspořádala oslavu 80 letých narozenin presidenta Tomáše G.
Masaryka snásledujícím pořadem: Průvod občanstva obcí s hudbou k pomníku padlých vojínů ve
světové válce, přednáška 7 školních dítek u pomníku padlých, našemu presidentu k 80 letým
narozeninám, dále zahrála hudba národní hymnu na počest padlým vojínům. V 8 hodin večer byla
zahájena naším starostou Václavem Jeřábkem přednáška v hostinci u Václava Kohouta, kterou
referoval řídicí učitel Václav Rohla ze Žloukovic, rodák z Bratronic. Viličoval presidentův život od jeho
nejútlejšího mládí, učení řemesla, jeho studie, válečná utrpení, kterých zažil za osvobození naší vlasti
a jeho další práci až do jeho 80 letých narozenin. Po přednášce byl odbýván konzert kapelou
Františka Junka ze Lhoty.
Divadlo J. S.
Jednota Sokol sehrála v neděli dne 16 března u Václava Kohouta divadelní kus pod názvem " Její
pastorkyně", vesnické drama z valašského kraje.
Úmrtí Václava Švejcara
Dne 18 března zemřel 84 lety dělník Václav Švejcar věkem stáří, bydlící v dom. čp. 69. Obřad
pohřební bezkonfesijní.
Divadlo žactva školy Žilinské
Žactvo školy žilinské - lhotecké sehrálo v neděli dne 23 března na oslavu 80letých narozenin
presidenta divadelní kus, pod názvem," Pro princeznu svobodu", hru se zpěvy a tanci, v hostinci Vád.
Kohouta.
Divadlo J. P. T.
V neděli dne 6 dubna seehrála Jednota prol. Tělovýchovy v hostinci u Junků divadelní kus pod
názvem," Vesnická čarodějka", vesnický obraz ze života.
Vínek S. K. Lhota
Fotbal S. K. Lhota pořádá v neděli dne 13 dubna jarní vínek u Konvalinku.
Taneční zábava Fot. kop. J. P. T.
Fotbal kopané, Jeednota proletářské tělovýchovy, pořádá v neděli v hod Boží velikonoční taneční
zábavu u Junků.
Odvody branců
Odvodu branců letošního roku který se odbýval dne 9 května zúčastnilo se s naší obce 24 hochů z
nichž byli odvedeni: Miloslav Šíma zedník z dom. čp. 29, Stanislav Černý krejčí z dom. čp. 38, Jos.
Hasal kolář z dom. čp. 46, Jos. Dubský student pražské universiti syn ze mlýna Zliva, Bedřich Jirásek
zedník z dom. čp. 60. Po návratu od odvodu měli branci taneční zábavu ve dvou hostincích. U Junků a
Konvalinku.
Divadlo J. P. T.
Jed. P. T. sehrála dne 11 května divadelní kus pod názvem " Ze stínů nenávisti", vesnický děj života.
Sňatek
Tomáš Staněk pekař z Tuchlovic a Růžena Kunová rozená v dom. čp. 15 slaví dne 17 května úřední
sňatek u pol. v Rakovníku.
Borové máje J. P. T.
Jed. P. T. pořádá dne 25 května borové máje u Junků.
Dívčí máje Sport. Klub S. K. Lhota
Sportovní klub S. K. Lhota pořádá dne 1 června dívčí máje u Konvalinku.

 

Sňatek
Václav Šíma řezník syn obchodníka čp. 75 a Marie Černá dcera horníka Františka Černého z
Bratronic slaví dne 7 června katolický sňatek v chrámě družeckém.
Maturita
Letošního roku složil maturitu student kladenské reálky Václav Podaný syn vdovy, rolnice Marie
Podané statek čp. 14.
Sňatek
František Melen zedník ze Žiliny a Růžena Šnoblová dcera vdovy po padlém vojínu Frant. Šnoblovi ve
světové válce slaví dne 21 června úřední sňatek u pol. správy v Kladně.
Jaroslav Šnobl horník ze Lhoty z dom. čp. 92 a Františka Fišerová z Dobré slaví dne 28 června úřední
sňatek u politické správy v Kladně.
Taneční zábava J. P. T.
Jednota prol. tělových. Pořádá dne 29 taneční zábavu v hostinci u Junků.
Taneční zábava Sp. Klub S. K. Lhota
Sport. Klub S. K. Lhota pořádá dne 13 července taneční zábavu v hostinci u Konvalinku.
Sňatek
Václav Karas zedník majitel dom. čp. 59 a Božena Huňková dcera horníka Jos. Huňka maj. dom. čp.
11 slaví dne 19 července katolický sňatek v chrámě družeckém.
František Tvrz úředník z obce Rozdělova a Marie Šímová dcera provisionisti Václava Šímy ze Lhoty
maj. dom. čp. 29 slaví dne 9 srpna úřední sňatek u pol. správy v Kladně.
Slavnost dvacetiletého trvání Jed. prol. Těl.
V neděli dne 24 srpna pořádá Jednota proletářské tělovýchovy oslavu založení 20letého trvání
dělnické Jednoty a otevření hřiště, svého vlastnictví.
Pořad: Ráno v 6 hodin budíček. O půl deváté štafetový běh 5 x 300m o ceny, trať, Žilina - Lhota:
Hladký silniční běh o ceny na 1.500m, trať Žilina - Lhota, zkoušky všech odborů ve cvičení při hudbě.
Odpoledne: O jedné hodině sraz účastníků slavnosti v hostinci Antonína Junka, odtud o půl druhé
hodině odchod průvodem s hudbou na hřiště. O půl třetí hodině zahájení cvičení dle pořadu: Žáci
prostná, žákyně prostná, dorostenci prostná, dorostenky prostná, ženy prostná, muži prostná.
Míčové hry: Házená žen J. P. T. - J. P. T.:
Fotbal: Přátelský zápas J. P. T. - J. P. T. Dobrá.
Bufet na hřišti. Po slavnosti přátelský vínek u Junků.
Pouťová zábava
Pouťová zábava letošního roku odbývala se v neděli dne 14 září v hostincích u Junků a Konvalinku.
Sňatek
Václav Landa tesař ze Žiliny a Anežka Sedláčková dcera horníka Frant. Sedláčka ze Lhoty maj. dom.
čp. 37, slaví dne 14 září katolický sňatek v chrámě družeckém.
Mladopouťová taneční zábava
Jednota Sokol pořádá v neděli dne 21 září mladopouťovou taneční zábavu v hostivci u Kohoutů.
Smrt úrazem Václava Šnobla maj. dom. čp. 92
Dne 6 října přišel o život 43 lety horník Václav Šnobl následkem úrazu, který utrpěl v dole " Anna" u
Lán, majetek česko-anglické uhelné společnosti. Václav Šnobl pracoval v dole od 14 roků, svého stáří.
Byl členem spolku " Vlast" který jej doprovodil s hudbou na poslední cestu. Obřad pohřební byl
bezkonfesijní.
Sňatek
Václav Čermák obuvník z dom. čp. 30 a Anežka Junkova dcera horníka Jos. Junka maj. dom. čp. 34
slaví dne 18 října úřední sňatek u pol. správy v Kladně. Po svatební hostině měli svatebčané taneční
zábavu u Junků.
Václav Kohel dělník z dom. čp. 120 ze Lhoty a Pavlína Krupičková z Račic, slaví v pondělí dne 20
října katolický sňatek v kostele ve Zbečně.
Posvícenská zábava
Posvícenská zábava letošního roku odbývala se dne 26-27 října v hostincích u Junků a Kohoutů.
Sňatek
Adolf Bureš horník z Bělče a Božena Frýdlová dcera horníka Václava Frýdla maj. čp. 64 slaví v
pondělí dne 27 října úřední sňatek u pol. správy v Kladně.
Antonín Šebek dělník ze Lhoty a Božena Jirglová ze Žiliny slaví v pondělí dne 27 října katolický sňatek
vchr. družeckém.
Ladislav Čepička skladník konsumního družstva "Včely" prodejny ve Lhotě a Jarmila Karasová dcera
horníka Václava Karasa bývalého majitele dom. čp. 59 slaví dne 1 listopadu katolický sňatek v kostele
družeckém.
Úmrtí zedníka Jos. Melena
Ve čvrtek dne 14 listopadu zemřel 54 lety zedník Josef Melen bydlící v obecním domku, dlouhotrvající
nemocí revmautismu. Josef Melen byl dlouholetým členem spolku "Vlast", jimž jest doprovozen s
hudbou na poslední cestu. Obřad pohřební jest bezkonfesijní. Nad hrobem promluvil horník Jaroslav
Junek bydlící v dom. čp. 84.
Divadlo
V neděli dne 16 listopadu sehrála Jednota prol. tělovýchovy divadelní kus pod názvem " Statek",
vesnický děj o čtyřech jednání, v hostinci u Junků. Režisér Jaroslav Junek horník byd. V dom. čp. 84.
Sňatek
Alois Frýdl horník z dom. čp. 25 a Anna Jirásková dcera zedníka Jos. Jiráska bydlícího v dom. čp. 60,
slaví dne 22 listopadu úřední sňatek u pol. správy v Kladně.
Vínek S. K. Lhota
Sportovní klub S. K. Lhota pořádá dne 23 listopadu taneční vínek v hostinci u Konvalinku.
Stavby letošního roku
Letošního roku byly v naší obci provedeny tyto stavby: domek dělníka Jos. Kohela čp. 120, postavený
na zakoupeném místě od obce na obecní louce, stavba koňské stáje a kolny rolníka Jos. Proška čp. 8,
stavba výměnkářského dom. čp. 121, majitele statku Frant. Kohouta čp. 13.
Úmrtí Marie Junkové vdovy dom. čp. 53
Dne 5 prosince zemřela 66 létá vdova Marie Junkova po horníku Janu Junkovi bývalém majetníku
dom. čp. 53, následkem stáří. Pohřbu se zúčastnil spolek "Vlast" s hudbou , obřad pohřební jest katol.
Mikulášská zábava J. P. T.
Jednota prol. tělových. Pořádá dne 14 prosince mikulášskou zábavu s kuplety a jednodílné aktovky, v
hostinci u Junků.
Divadlo
Jednota Sokol sehraje dne 21 prosince divadelní kus pod názvem "Vojna v domácnosti", v hostinci u
Kohoutů.
Taneční zábava J. P. T.
Jednota prol. tělových. Pořádá ve čvrtek dne 25 prosince o hod Boží vánoční taneční zábavu u Junků.
Divadlo
Sportovní klub S. K. Lhota sehraje v neděli dne 28 prosince divadelní kus pod názvem "Černý
myslivec", drama o čtyřech jednání, v hostinci u Konvalinku.

 

Elektrika
vedení, elektrárenským svazem okresu středočeského směrem: Z elektrárny " Anna" u Lán, majetek
česko-anglické společnosti, na obce, Žilinu, Lhotu, Bratronice, Chyňavu, Železná, Beroun a za
Berounem na spojku vedoucí do největší elektrárny v Československu Ervenicích.
Úroda
Úroda letošního roku byla normální. Obilí sypalo o proti dřívějším zklizním méně, následkem mnohých
ležáků v těžkých půdách způspbených hojnými májovými dešti a v křemenovytých půdách následkem
sucha které počalo koncem června až do žní, druhých jetelů neurodilo se takřka žádných, slunce
kořen spálilo. Úroda bramborů a řepy byla hojná jen v těžkých půdách. Úroda ovoce letošního roku
byla špatná. Stromy švestkové v naší obci i v jiných krajích pozvolna vyhynou nemocemi jako jest,
mšice zelená, drobný v jednou takřka nevyditelný hmyz, který v tisících jest usazen v korunách listí,
které úplně zničí. Dále jest" puklice, zrnka skořicové barvy, v podobě malé čočky, usazené na pních a
větvích peckovitých stromů. Mšice červená bývá v listu jabloní: Též stromy zvláště švestkové, utrpěly
prudkými mrazy v roce 1928-9. Ceny pšenice 140 kč., ječmen 130kč., žito 85 kč., oves 90 kč., sčeno
luční 50 kč., lesní 35 kč., sláma žitná cepy mlácená 30 kč., krmná 15 kč., brambory 18 kč., řepa krmná
13 kč., švestky syrové 3-4 kč., suché 8 kč., jablka 2-4kč