A picture
A picture

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-download
app-store-download

 

Kalendář

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:114
TÝDEN:955
CELKEM:820647

Obsah

1929

Úmrtí horníka Stanislava Černého čp. 38
Dne 1. ledna zemřel 53 lety horník Stanislav Černý, majitel domku čp. 38,
vleklou nemocí revmatismu. Stanislav Černý pracoval u pražsko-železářské
společnosti, na dole u Kamenných Žehrovic zvaném " Vaňkův důl". Byl dlouholetým
členem podpůrného spolku Vlast, který jej doprovodil s hudbou na poslední cestu. Za
bezkonfesijního obřadu vzdána mu čest.
Divadlo
V  úterý dne 1. ledna pořádá J. P. T. divadelní představení u Junků, pod
názvem: Andulka šafářova. Vstup 5 Kč, 4 Kč, 3 Kč. Divadlo řídí režisér Jaroslav
Podaný, krejčí, bydlící v domě čp. 50.
Ples fotbalistů
Dne 12. ledna pořádá kroužek fotbalistů ples u Konvalinku.
Ples spolku Vlast
Dne 13. ledna pořádá podpůrný spolek Vlast ples v hostinci u Junků.
Úmrtí Františky Tomášové
Dne 14. ledna zemřela 53 létá Františka Tomášova, žena hokynáře Yantonína
Tomasa a majitele domku čp. 52, na nevyléčitelnou nemoc. Doprovozena s hudbou a
spolkem Vlast na hřbitov. Obřad pohřební bezkonfesijní, nad hrobem promluvil dělník
Jaroslav Švejcar, bydlící v domku čp. 100.
Ples J. Sokol
V sobotu dne 19. ledna pořádá Jednota Sokol ples v hostinci pachtýře Rudolfa
Kohouta.
Ples J. P. T.
Jednota prolet, těl. pořádá dne 27. ledna ples u Junků.
Ples hasičů
Sbor dobrovolných hasičů pořádá dne 3. února ples v hostinci u Konvalinku.
Ples J. P. T.
Jednota prol. těl. pořádá v sobotu dne 9. února maškarní ples u Junků.
Ples J. Sokol
Jednota Sokol pořádá o masopustní úterý dne 12. února maškarní ples u
Rudolfa Kohouta.
Osudné posvícení
Dne 20. února tohoto roku byl odsouzen 52 lety dělník František Jirátko,
majitel domku čp. 40, do těžkého žaláře 3 roků. Pro spáchanou vraždu na 27 letem
Jaroslavu Hájkovi ze Družce. Jaroslav Hájek provozoval živnost lakýrnickou v Družci,
byl ženat a měl jedno dítko. Osudná tato vražda se udala při rvačce dne 22. října o
posvícenské pěkné hodině v hostinci Antonína Langra v Družci (v Rokli), kde se
František Jirátko zastavil, jdouc z práce, na pivě. Františku Jirátkovi odsoudili 3
svědci přísahou, že viděli, jak bodl Jaroslava Hájka nožem do břicha až mu vyhřezli
střeva, které měl na sedmi místech přeříznuta.
Úmrtí Václava Švejcara čp. 69
Dne 19. února zemřel 52 lety provisionista Václav Švejcar, majitel domku čp.
69, dloiuholetou nemocí záduchy. Byl členem spolku Vlast a členem hasičského
sboru, kteréžto spolky jej doprovodily s hudbou na hřbitov. Obřad pohřební byl
bezkonfesijní.
Ples hosp. Besídky
Místní hospodářská Bsídka pořádá dne 24. února ples u Konvalinku.
Úmrtí Františka Kuny čp. 15
Dne 5. března zemřel 55 lety hokynář František Kuna na záduchu. Byl členem
spolku Vlast a členem hasičského sboru, kteréžto spolky jej doprovodily s hudbou na
poslední cestu. Obřad pohřební byl bezkonfesijní. Nad hrobem promluvil Václav
Kopřiva, skladník konsumního družstva "Včely", lhotecké prodejny.
Krutá zima letošního roku
Prvními krutými mrazy dvacátého století jest letošní rok. Máme mrazy, které
trvají od 15. prosince nepřetržitě až do 12. února. Velikých krutých mrazů bylo
čtyřicet, největší 10. února 34^.Sněhu bylo normálně 60. centimetrů, místy 1 metr
který takřka tři měsíce ležel. Polovina zvěře zmrzla, zmrzlo ptactvo, stromy, brambory
ve sklepích, schromlo spousta dobytka. První jarní den máme ještě v lesích 50 cm
sněhu.
Ples skupiny horníků
Skupina horníků ve Lhotě pořádá v sobotu dne 17. března ples ženatých v
hostinci Antonína Junka. Vstup dobročinný.
Josefovský večírek
V  neděli dne 18. března pořádá kroužek fotbalistů Josefovský večírek v
hostinci Josefa Konvalinky.
Divadlo
Jednota prol. těl. sehraje v neděli dne 24. března divadlo pod názvem "Dražba
na nevěstu, fraška se zpěvy, v hostinci Antonína Junka. Vstup 5 Kč, 4 - 2,5o Kč.
Tělocvičná J. Sokol sehraje v neděli dne 31. března v hostinci u pachtýře
Rudolfa Kohouta, dovadlo pod názvem "Žně", vesnické drama o třech jednáních od
Františka Šubrta. Vstup 5 Kč, 4 - 3 Kč.
Taneční zábava
V  pondělí dne 1. dubna pořádá J. P. T. taneční zábavu v hostinci Antonína
Junka.
Divadlo
Dne 21. Dubna sehraje kroužek fotbalistů v hostinci u Konvalinku divadlo pod
názvem" Když jsme filmovali".

 

Odvody branců
Dne 3. Května zúčastnilo odvodu branců 21 hochů z naší obce v Křivoklátě, z
nichž byli k vojsku uznáni zbraně schopni : Jaroslav Podaný krejčí z dom. Čp. 3,
Vád. Junek řezník syn majitele hostince čp. 50, František Kočí zedník, Dvůr
Ploskov.Po odvode měli branci taneční zábavu v host. Ant. Junka.
Úmrtí Karol. Karasové čp. 59
Dne 5 května zemřela 55 létá Karolina Karasová, žena horníka Václava
Karase majitele dom. Čp. 59 vleklou nemocí rakoviny. Doprovozena jest s hudbou a
spolkem na hřbitov. Pohřební obřad jest katolický.
Májový vínek
Kroužek fotbalistů S.K. ve Lhotě pořádá v neděli dne 12. Května u Jos.
Konvalinky májový vínek začátkem 3 hodiny odpolední.
Sňatek
Antonín Jupa truhlář z Bratronic a Otilie Šebková ze Lhoty, dcera hrobníka
Tomáše Šebka bydlícího v dom. Čp. 87, slaví dne 12 května katolický sňatek v
kostele v Bratronicích.
Václav Melen tesař ze Žiliny a Marie Sedláčková dcera horníka Frant.
Sedláčka majitele dom. Čp.37 ze Lhoty, slaví dne 18 května úřední sňatek u pol.
správy v Kladně.
Ladislav Čermák dělník ze Lhoty a Marie Boučková dcera mistra studnářského
Karla Boučka z Dolního Bezděkova, slaví dne 15 června úřední sňatek v Kladně.
Taneční zábava
J.P.T. pořádá dne 16 června taneční zábavu v hostinci Ant. Junka.
Sňatek
Frant. Brabec zedník ze Žiliny a Milada Švejcarová dcera Marie Švejcarové
vdovy po padlém vojínu světové války, horníku Jos. Svejcarovi ze Lhoty, slaví dne 13
července katolický sňatek v chrámě družeckém.
Utopil se v obecní studně
V pondělí ráno dne 24 června utopil se v obecní studně vedle domku čp. 20,
horník Rudolf Pilner majitel domku téhož čp.20, do které dle rány spůsobené na čele,
asi hlavou dolů se vrhl. Rudolf Pilner byl členem spolku "VLAST " a členem
hasičského sboru kteří jej s hudbou doprovodili na poslední cestu. Rudolf Pilner byl
27 lety ne celé dva roky ženatý a zanechal po sobě vdovu s jedním dítkem. Příčina
sebevraždy není známa. Obřad pohřební byl katolický.
Úmrtí rolnice Marie Proškové čp. 8
Dne 27 června zemřela 73 létá rolnice na odpočinku Marie Prošková, žena
Františka Proška rol. Na odpočinku čp. 8, věkem stáří. Doprovozena s hudbou a
hasičským sborem na poslední cestu. Obřad pohřební jest katolický.
Kopaná
Dne 29 června sehraje sportovní klub " SK Lhota" zápas kopané, se
sportovním klubem J.P.T. Rudé hvězdy Lhota, na Podaných louce, statku čp.4, na "
Suchopárech " . Po zápase pořádá sportovní klub SK. Lhota taneční zábavu u
Konvalinku.
Maturita
Letošního konce školního roku, složil maturitu student kladenské reálky,
Václav Podaný, syn rolníka Jana Podaného čp. 4.
J. Sokol v Plzni
Dne 6 července zúčastnila se Jednota Sokola naší obce, sokolského sletu v
Plzni.
Vínek mládenců
Dne 4 srpna pořádá Jednota Sokol mládenecký vínek v hostinci pachtýře
Rudolfa Kohouta.
Sport kopané
V neděli dne 8 září o naší pouti sehraje sportovní klub Lhota, zápas kopané za
obcí na poli, se sportovním klubem Lány. Po zápase pouťová zábava u Konvalinku.
Tohoto dne sehraje za obcí na poli zápas kopané Jednota prol. Tělových ve Lhotě s
klubem Jednoty prol. Tělových. Obec Dobrá. Po zápase pouťová zábava u Junků.
Tito dva sportovní kluby nemají ještě tohoto času v naší obci svého vlastního místa
pro sportovní hry.
Sňatek
Stanislav Hanuš lesní, tohoto času ve službě na panství v lesích šumavských
u města Klatov a Marie Konvalinková, dcera hostinského Josefa Konvalinky ze Lhoty
čp. 12, slaví dne 14 září katolický sňatek v kostele v Družci.
Jaroslav Vršek zedník ze Lhoty a Kristina Hamouzová z obce Lašovic u
Rakovníka, slaví dne 21 září, úřední sňatek v kostele v Družci.
Rekrutský vínek
Dne 28 září pořádá J.P.T. taneční vínek u Junků, na rozloučenou rekrutům
nastupujícím vojenskou službu.
Vínek
V neděli dne 13 října pořádá sportovní klub Lhota taneční vínek u Konvalinku.
Sňatek
Bohumil Štětka horník ze Žiliny a Marie Frýdlová dcera horníka Václava Frýdla
ze Lhoty čp. 64, slaví v neděli dne 27 října katolický sňatek v chrámě družeckém
Volby do poslanecké sněmovny
Volby o poslanecké sněmovny konané v neděli dne 27 října, odbývaly se v
místnosti hostince Jos. Konvalinky.Součet všech voličů k volbě oprávněných byl :
mužů 182, žen 201, celkem 383.Součet voličů kteří se volby skutečně zúčastnili byl:
174 mužů, 184 žen, celkem 358 .Vo volebním osudí bylo schledáno, 358 obálek
volebních, z nichž 4 byly prázdné. Za neplatné byli prohlášeny 3 lístky vložené do
obálek : tudíž odevzdáno 351 platných hlasu, z nichž připadá na kandidátní listinu
strany :

 

Strana komunistická 200 hlasů
Wahlgemeinschaft str. německého území 2 hlasy
Národní socialisté 15 hlasů
Sociální demokraté 29 hlasů
Republikánská strana 69 hlasů
Živnostensko - obchodní 31 hlasů
Nacionalistická str. německého území 1 hlas
Předseda volební komise : František Rojt
místopředseda : Jaroslav Junek
členové volební komise : Jaroslav Najbert, Frant. Čermák, Jaroslav Švejcar, Jan
Podaný.
Zapisovatel: Václav Mach
Zástupce ohledacího úřadu : Jaroslav Machala
Volby do senátu
Volby do senátu se odbývaly v neděli dne 27 října v místnosti hostince Ant.
Junka čp. 50.
Součet všech voličů k volbě oprávněných bylo :
Mužů 142, žen 170, celkem 320.
Součet voličů kteří se volby skutečně zúčastnili:
Mužů 142, žen 154, celkem 296.
Ve volebním osudí schledáno 296 obálek volebních, z nichž 2 byly prázdné. Za
neplatné bylo prohlášeno 2 hlasovacích lístků vložených do 2 obálek. Celkem tedy
odevzdáno 292 platných hlasů, z nichž připadá na kandidátní listinu strany
Strana komunistická 167 hlasů
Wahlgeimenschaft str.něm.území 1
sociální dem.něm. území 1
národní socialisté 12
sociální demokraté 23
republikánská strana 67
strana živnostníků 17
Předseda obvodní volební komise: Frant. Dubský
Místopředseda : Jan Vilímek
Členové obvodní volební komise : Jaroslav Čermák , Jos. Slavík , Jos. Prosek ,
Frant. Švejcar.
Zapisovatel: Václav Jeřábek
Zástupce ohledacího úřadu: Jan Šůla.
Psací stroj naší obce
Letošního roku zakoupila naše obec psací stroj pro obecní úřad za cenu 3 417
Kč.
Zakoupení cvičiště pro J.P.T.
Tohoto roku zakoupila Jednota proletářské tělovýchovy pozemek na cvičiště,
čkt. 101/2 na katastru žilinském, ve výměře 69 arů 65 m 2 za cenu 8 000 kč. Od
rolnníka Frant. Kohouta ze Lhoty čp. 13.

 

 

Sňatek
Antonín Kohout soustružník dřeva ze Lhoty a Anna Kocourková obec
Sedmipany okres Vlašim u Benešova, slaví dne 27. Října katolický sňatek v kostele
družeckém.
Stavby domků
Stavby domků na Machovic poli pod názvem " Okolo paseky " letošního roku
jsou na postupu pouze jednoho dvousvětnicového domku čp. 118, jehož majitelem
jest horník Jos. Štětka rodák zilinský.Jos. Prosek majitel statku čp.8 rozprodal kus
pole na " Řechtavce " u obecního lomu na stavbu domků, za cenu 16 kč. Jednoho
sáhu třem zájemníkům.František Čermák soustružník železa v Poldině huti, postavil
tří světnicový domek čp. 115, s celou výměrou zakoupeného místa 396.8 sáhu.
Alois Šíma malíř tří světnicový domek čp. 116, s výměrou 310.3 sáhu.
Alois Šíma horník tří světnicový domek čp. 117, s výměrou 876.7 sáhu.
Posvícenská zábava
Posvícenská zábava letošního roku pořádala se dne 27 a 28 října, v
hostincích, u Antonína Junka a Jos. Konvalinky.
Mladoposvícenská zábava
S.K. fotbal Lhota pořádá dne 3 listopadu mladoposvícenskou zábavu u Jos.
Konvalinky.
Sňatek
Jaroslav Herci majitel velkostatku " Bořek " u Bratronic a Blažena Najbertová
dcera rolníka na odpočinku, slaví dne 9 listopadu československý sňatek v
Rakovníku.Jan Herci bratr, nyní majitel statku čp. 18 ve Lhotě a Otílie Najbertová
dcera rolníka na odpočinku Jaroslava Najberta ze Lhoty čp. 18, slaví dne 9 listopadu
československý sňatek v Rakovníku.
Václav Švejcar horník majitel domku čp. 69 a Josefa Toncarová z Bratronic
slaví dne 16 listopadu katolický sňatek v kostele v Bratronicích.
Sebevražda Vád. Kopřivy skladníka " Včely " naší obce .
Dne 19 listopadu oběsil se 35 lety Václav Kopřiva z Dobré, skladník " Včely" v
naší obci, kterážto prodejna se nalézá v dom. Čp. 15 a pronajata jest od majitele
Františka Kuny. Václav Kopřiva poctivý a vždy úslužný, jak ku členstvu, tak i ke
všemu občanstvu, byl v obci oblíben a ztráta jeho života utkví nám vždy v paměti.
Václav Kopřiva jest převezen do svého rodiště a tam na Doberském hřbitově
pochován. Obřad pohřební jest bez konfesijní a nad hrobem promluvil horník, Václav
Kejř z Rozdělova. Kopřiva byl ženatý zanechal po sobě dítko. Byl členem spolku "
Vlast" ,členem J.P.T.. Nechtěje býti pro nevyléčitelnou nemoc rodině a žádnému na
obtíž skončil dobrovolně svůj život" Čest jeho památce ".
Prodej hostince čp. 56
Letošního roku prodal řezník Vád. Krumpholc hostinec z pozemky ve výměře
18 korců. Hostinec, 8 korců pole, koupil řezník Vád. Kohout syn obchodníka
Vád.Kohouta za cenu 145 tisíc kč. Obec zakoupila od Václava krumpholce dne 20
listopadu pozemek čkt. 314/ 14 ve výměře, 55 arů 70 m2 za 9.500 kč. Tento
pozemek byl prohlášen za součást jmění kmenového ve schůzi obecního
zastupitelstva dne 19 října 1930. Ostatní pozemky prodány různým majitelům.
Celkem za hostinec a pozemky stržil Václav Krumpholc dvěstě tisíc kč.
Sňatky
Josef Sajner pokrývač ze Žiliny nyní majitel domku čp. 86 ve Lhotě a Alžběta
Albrechtova dcera vdovy Františky Albrechtové, bývalé maj. dom. čp. 86 ve Lhotě
slaví dne 23 listopadu katolický sňatek v chrámě družeckém.
Václav Kohout rolník ze Lhoty majitel statku čp. 7 a Marie Hamouzová dcera
vdovy rolnice Františky Hamouzove ze Žiliny, slaví dne 23 listopadu československý
sňatek v Rakovníku.
Divadlo
Dne 24 listopadu sehráli bratronští ochotníci divadelní kus v hostinci Vád.
Kohouta pod názvem " Děvče s předměstí," fraška o třech jednání se zpěvy a tanci.
Sňatek
Frant. Hamouz rolník ze Žiliny a Barbora Dubská dcera mlynáře ze Lhoty slaví
dne 30 listopadu československý sňatek v Rakovníku.
Divadlo
Jednota prol. Tělovýchovy sehraje dne 1 prosince divadel. Kus pod názvem, "
Vojnarka" drama 4 jednání z jižních Čech.
Vínek S. K. Lhota
Fotbal S. K. Lhota pořádá dne 8 prosince dívčí vínek u Jos. Konvalinky.