A picture
A picture

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-download
app-store-download

 

Kalendář

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:115
TÝDEN:956
CELKEM:820648

Obsah

1928

Sňatek
Jaroslav Černý horník čp. 2 a Marie Čermáková dcera Václava Čermáka domkáře čp. 30, slavili
úřední sňatek v Kladně v sobotu dne 7. ledna. Večer měli svatebčané taneční zábavu v hostinci
Antonína Junka.
Sňatek
František Melen dělník bydlící v obecním domku čp. 65 a Marie Černá dcera Antonína Černého
státního zaměstnance na velkostatku v Lánech, slaví dne 13. ledna katolický sňatek v kostele v
Lánech.
Ples dobrovolných hasičů
Dne 15 ledna pořádá sbor dobrovolných hasičů ples v hostinci Josefa Konvalinky.
Ples Sokola
Tělocvičná J. Sokol pořádá dne 21. ledna ples v hostinci pachtýře Rudolfa Kohouta
Ples proletářské tělovýchovy
Jednota proletářské tělovýchovy pořádá dne 29. ledna ples v hostinci Antonína Junka.
Ples hospodářské Besídky
Hospodářská Besídka pořádala dne 12. února ve Lhotě ples v hostinci Josefa Konvalinky .
Ples spolku "Vlast"
Podporující spolek "Vlast" ve Lhotě pořádá dne 12. února ples v hostinci Antonína Junka.
Konec masopustu
O masopustní úterý pořádá T. J. Sokol 21. února taneční zábavu v hostinci Rudolfa Kohouta.
Úmrtí Anny Šnoblové
Dne 26. února zemřela 32 létá Anna Šnoblová žena horníka Antonína Šnobla bytem v domě čp. 32,
následkem tuberkulózy. Doprovozena jest na hřbitov spolkem Vlast s hudbou, jelikož jest žena člena
tohoto spolku. Obřad pohřební byl bezkonfesijní (bezvěrecký) a nad hrobem promluvil student
František Váňa ze Žiliny.
Divadlo
Jednota proletářské tělovýchovy sehrála dne 14. března divadelní představení pod názvem "Ustřihni
si mikádo". Ceny míst: I. 5 Kč, II. 4 Kč, III. místo 3 Kč.
Úmrtí Marie Zingrové
Dne 11. března zemřela 82 létá provisiantka Marie Zingrova, žena po zemřelém provisiantu horníkovi
Františku Zingrovi čp. 63, sešlostí věku. Obřad pohřební vykonán byl katolickým knězem z Družce.
Odvody branců
Odvodu branců z naší obce zúčastnilo se dne 20. března 13 hochů na Křivoklátě , z nichž byl odveden
jeden, Václav Křeček syn rolníka Josefa Křečka čp. 48. Po návratu od odvodu měli branci taneční
zábavu v hostinci Josefa Konvalinky.
Rádio
První anténa rádia v naší obci byla napnuta na statku Jana Podaného čp. 4, v roce 1926. Těchto
vlnovzduchových, bezdrátových, elektrických vysílačů jest již v naší obci letošního roku napnuto v
šestnácti místech. Vysílací rádiová stanice jest Praha a Berlín v Německu. Koncerty, divadla ,
přednášky a různé, vše jest hlášeno do aparátu předem na určené hodiny. Každý majitel rádia jest
povinen platiti daň, deset Kč za jeden měsíc.
Dětské divadlo
Jednota proletářské tělovýchovy sehrála dne 8. dubna v neděli o Boží hod velikonoční dětské divadlo,
pod názvem "Zlatá nit", v hostinci Antonína Junka. Hrálo se odpoledne a večer, v meziaktí hrála
hudba.
Velikonoční vínky
Dne 9. dubna v pondělí o prostřední svátek velikonoční pořádá Jednota proletářské tělovýchovy.
taneční zábavu u Junků a kroužek fotbalistů pořádá taneční zábavu u Konvalinku.
Úmrtí kováře Františka Šůly čp. 39
Dne 19. dubna zemřel 75 lety bývalý mistr kovářský František Šůla po dlouho trvající nemoci.
František Šůla se narodil v obci Středoklukách u Prahy a do naší obce, kde se oženil, se přistěhoval
asi v roce 1880, kde zřídil kovářskou dílnu čp. 39. Ve světové válce byla mistrovi odňata jedna noha
pod koleno, následkem regma a kažením holení kosti, bez které ještě kolik roků pracoval. František
Šůla byl zakládajícím členem Hasičského sboru, který jej doprovodil s hudbou na hřbitov vzdáti čest.
Obřad církevní byl československý.
Divadlo
Tělocvičná jednota Sokol sehrála v neděli dne 22. dubna v hostinci Rudolfa Kohouta divadelní
představení pod názvem "Španělská muška", veselohra o 3 dějstvích od Františka Bacha.
Úmrtí rolníka Františka Dubského
Dne 22. dubna zemřel 84 lety rolník František Dubský čp. 26 sešlostí věkem. František Dubský byl
obecním starostou po čtyři roky 1877 -1881. Pohřben jest jako zakládající člen hasičského sboru se
všemi poctami a s hudbou doprovázen na poslední cestu. Obřad církevní byl československý.
Taneční zábava
Dne 29. dubna pořádal kroužek fotbalistů taneční zábavu v hostinci Josefa Konvalinky.
Divadlo
Tělocvičná jednota Sokol sehrála se svým žactvem v hostinci Rudolfa Kohouta dne 13. května
divadelní představení pod názvem "Čarovný proutek". Divadlo sehrály školní děti od 3 hodin
odpoledne a v 8 hodin večer. Vstup 4 Kč, 3 Kč, 2 Kč.
Úmrtí Barbory Kohoutové
Dne 20. května zemřela 93 létá stařena bydlící v obecním domku. Pohřbena jest za účasti obecenstva
a obřadu katolického kněze.
Taneční vínek
Lhotečtí mládenci a panny pořádají dne 10. června taneční vínek v hostinci Antonína Junka.
Prodej ovoce a obecní višňovky
Dne 16. června byla provedena veřejná dražba třešňového ovoce obecní višňovky na "Řechtavce".
Ovoce vydražil horník Václav Černý čp. 35, za cenu 756 Kč 2% zdaněním.
Vycházka prol. tělovýchovy naší obce do Lán
Jednota prol. tělovýchovy naší obce zúčastnila se dne 17. června veřejného cvičení v Lánech tamější
proletářské tělovýchovy.
Vycházka Sokola naší obce do Rakovníka
Jednota Sokol naší obce zúčastnila se dne 17. června veřejného cvičení Sokolů v Rakovníku.
Úmrtí tesaře Františka Kougla
Dne 18. června zemřel 23 lety tesař František Kougl nemocí neznámou. František Kougl byl ženat
necelých 9 měsíců od 2. října minulého, roku Zanechal po sobě vdovu s jedním dítkem. Bydlel u otce
Antonína Kougla mistra kovářského čp. 82. Byl členem hasičského sboru, který jej doprovodil s
hudbou na poslední cestu. Pohřební obřad vykonal kněz československý.
Sňatek
Ladislav Beneš, zedník, bydlící v domku čp. 47 a Helena Karasová, dcera horníka Václava Karase čp.
59, slavili svůj sňatek v kostele v Družci. Po svatební hostině byla taneční zábava v hostinci pachtýře
Rudolfa Kohouta čp. 56.
Přednáška Husova upálení
Dne 5. července pořádala T. J. Sokol přednášku pamětného dne Husova upálení a jeho životní práce.
Na této přednášce referoval učitel František Voráček ze Žiliny, v sokolské místnosti hostince Rudolfa
Kohouta.
Sňatek
Karel Vršek tesař ze Lhoty bydlící v domku čp. 47 a Marie Vaňková rozená na Moravě slavili dne 21.
července katolický sňatek v kostele družeckém.
Akademie
Tělocvičná Jednota Sokol pořádala v neděli dne 29. července v přírodě ve statku v zahradě u
Dubských čp. 26 tělocvičnou akademii, začátkem čtvrté hodiny odpolední. Po cvičení pořádala T. J.
Sokol taneční zábavu v hostinci Rudolfa Kohouta.
Maturita
Letošního roku v červnu provedl maturitní zkoušku žák kladenské reálky Josef Dubský, syn ze mlýna
Zliva čp. 22.
Úmrtí tesařského mistra Václava Kougla
Dne 31. července zemřel 82 lety mistr tesařský bývalý majitel domků čp. 33, čp. 47, čp. 82. Mistr
Václav Kougl byl členem hasičského sboru plných 46 roků, který jej doprovodil s hudbou na hřbitov.
Pohřební obřad byl bezkonfesijní.
Vínek chmelařů
Jednota proletářské tělovýchovy pořádá v neděli dne 12. srpna chmelařský vínek, v hostinci Antonína
Junka.
Oslava zrušení roboty r.1848
Dne 6. září oslavovali rolníci naší obce památný den zrušení roboty rok 1848 6.9., pálením hranice za
obcí v polích, s přednáškou, na níž referoval řídící učitel Josef Duchek ze Žiliny.
Pouťová zábava
Kroužek sportovního klubu fotbalistů pořádá v neděli dne 9. září pouťovou zábavu v hostinci Josefa
Konvalinky a Jednota proletářské tělovýchovy pouťovou zábavu v hostinci u Junků.
Úmrtí Terezie Šímové čp. 57
Dne 10. září zemřela 85 létá stařena Terezie Šímová, žena zedníka Josefa Šímy a matka kronikáře
Josefa Šímy čp. 57. Josefa Terezie Šímovi žili pospolu v manželství po 62 roků. Jako žena hasičova
doprovázena jest s hudbou a členy hasičského sboru na poslední cestu. Obřad církevní vykonal kněz
katolický.
Sňatek
Josef Port, zedník ze Družce, a Marie Kasalova, dcera horníka Václava Karasa ze Lhoty čp. 59, slavili
dne 15. září katolický sňatek v chrámě družeckém.
Regrutský vínek
Na rozloučenou regerutům pořádají lhotečtí mládenci dne 25. Září taneční
zábavu v hostinci pachtýře Rudolfa Kohouta.
Sňatek
Bohumil Frýdl, hutník z čp. 64, a Marie Čermáková, dcera hutníka Aloise Čermáka majitele dom. čp.
71, slaví dne 13. října bez konfesijní sňatek u politické správy v Kladně. Po svatebním veselí pořádají
svatebčané taneční zábavu v hostinci u Junků.

 

 

Výměra katastru naší obce
Jelikož nebylo možno uvésti dle starého snímkunaší mapy celou výměru našeho obecního katastru,
uvádím výměru dle mapy nové, zakoupené naší obcí.
Výměra katatsru naší obce měří celkem 1156 ha 58 m2
Orná půda obnáší 455 ha 33 arů
louky trvalé 21 81
zahrady 6 14
pastviny 8 46
lesy 644 02
rybníky a potoky obnáší 42 ary
plochy zastavené, cesty, silnice 19 ha 82 arů
úhrnem 1156 ha 58 m2
Lhota má orné půdy 313 ha 62 arů
Ploskov 141 ha 71 arů

 

455 ha 33 arů
Stávka horníků
Dne 1. října tohoto roku vypukla v kladenském revíru stávka horníků,která potrvala do 31. října. Z naší
oébce bylo ve stávce 62 horníků indeferentních, jeden stávkokaz. Stávka horníků na kladensku byla
vybojována tříprocentním přídavkem.
Mimo podpor mezinárodního všeodborového svazu a podporyz fondu konsumního družstva Včely v
naší obci, dostali horníci dva tisíce korun podpory z obecní pokladny. Tato podpora dvou tisíc korun
byla protestem podaným u politické správy v Rakovníku, několika protidělnických členů obecního
zastupitelstva zamítnuta.
Stavby domků
Stavby domku pod názvem "Okolo paseky" jsou tito: Jedno světnicový domek Aloise Kohela čp. 110 s
výměrou zakoupeného místa 140 čtver. sáhů v ceně 14 Kč za sáh, platící prostavebníky tohoto roku.
Majitelka dvousvětnicového domku Anežka Milerová čp. 111 se stavebním místem ? sáhů, Václav
Podaný dvousvětnicovýdomek čp. 112 s výměrou místa 188,50 sáhů, Antonín Černý, horník,
dvousvětnicový domek čp. 113 s výměrou místa ? sáhů, Josef Šíma, horník, dvousvětnicový domek
čp. 114 s výměrou 117,90 sáhů. Tyto domka jsou pod podlahou zděné z kamene, nahoru z cihel a
krytinu mají z cementových tašek.
Sňatek
František Jirásek, hutník ze Žiliny, a Božena Mádlová z Bezděkova slaví dne 15. října úřední sňatek v
Kladně.
Úmrtí Barbory Podané
Dne 19. října zemřela na zánět plic Barbora Podaná, žena tesaře Matěje Podaného, ve věku 66 roků.
Doprovázena jest s hudbou hasičským sborem na hřbitov. Obřad pohřební byl bezkonfesijní.
Úmrtí Františka Fuksy
Dne 23. října zemřel 78 lety provisionista František Fuksa, byl rodák z obce Černína u Berouna a
pracoval v pražskoželezářských hutích u Berouna po 48 roků. Jest pohřben na hřbitově žilinsko-
Ihoteckém, obřad pohřební vykonal kněz československý.
Sňatek
Antonín Šíma, malíř pokojů, a Františka Huňková, dcera hutníka Josefa Huňka čp. 11, slaví dne 27.
října úřední sňatek u politické správy v Kladně.
Oslava desetiletého trwání české samostatnosti
Tělocvičná Jednota Sokol pořádá v neděli dne 28. října ve 3 hodiny odpoledne u pomníku padlých
oslavu desetiletého trvaná československé samostatnosti. Při oslavě řečnil mlynář ze mlýna Zliva
František Dubský, legionář, rotmistrz francouzské fronty. Dále měla proslov školačka Božena
Herinkova, dcera legionáře Matěje Herinka čp. 41, a školák František Hamouz, syn rolníka františka
Hamouze čp. 5.

 

 

Posvícenská zábava a tři sňatky
Posvícenská zábava letošního roku se odbývala v neděli dne 28. října v hostinci u Rudolfa Kohouta a
u Junků. V pondělí o pěknouz hodinu u Konvalinku a u Junků. Téhož dne odbývaly se tři sňatky a to
následující. Jaroslav Čermák, hutník, a Milada Vršková ze Lhoty, Bedřich Broum, obuvník z Horního
Bezděkova, a Božena Černá ze Lhoty, Josef Koula, horník z Rynholce, a Anežka Koulová ze Lhoty,
úřední sňatky u politické správy v Kladně.
Úmrtí Anežky Krumpholvové čp. 56
Dne 29. října zemřela 60 létá hostinská Anežka Krumpholcová, žena řezníka a majitele hostince
čp.56, následkem záduchy. Doprovozena jest s hudbou a členstvem Sokola na hřbitov, obřad
pohřební vykonal kněz československý.
Sňatek
Jaroslav Kohout ze Lhoty, remezpenn kreslič v pražskoželezářských hutích v Kladně, a Irma Sajdlova,
dcera hajného z hájovny "Šance", slaví dne 3. listopádukatolický sňatek.
Sňatek
František Valenta, truhlář z Kamenných Žehrovic, a Jarmila Kohoutová, dcera rolníka Antonína
Kohouta ze Lhoty čp. 7, slaví dne 17. listopadu československý sňatek v Kladně.
Sňatek
Vincenc Čermák, rolník z Dolního Bezděkova, a Paula Kouhoutová, dcera zedníka Jisefa Kohouta ze
Lhoty, slaví dne 24. listopadu československý sňatek v Kladně. Po svatební hostině mají svatebčané
taneční zábavu u pachtýře Rudolfa Kohouta.
Vínek J.P.T.
Dne 25. listopadu pořádá fotbal házená J. P. T. taneční vínek v hostinci Antonína Junka, začátkem 4.
hodiny odpolední. Účinkuje dechová hudba Františka Junka.
Volby do okresního zastupitelstva
Volby do okresního zastupitelstva konané dne 2. prosince tohoto roku v hostinci Josefa Konvalinky čp.
12.
Součet všech voličů, z nichž připadá: mužů 168, žen 180, dohromady 348 osob. Součet voličů, kteří
se skutečně volby zúčastnili jest 325, z nichž připadá: 162 mužů, 163 žen. Ve volebním osudí
shledáno 325 volebních obálek, z nichž 4 byly neplatné, tudíž celkem odevzdáno 321 platných hlasů,
z nichž přiúadá na kandidátní listinu tyto strany.:
Živnostenská obchodní strana 18 hlasů
Komunistická strana 195 hl.
Sociálně dělnická demokratická str. 19 hl.
Národně sociální strana domkářů 23 hl.
Republikánská strana
malorolnického lidu 60 hl.
Národní demokraté 5 hl.
Československá strana lidová 1 hl.
Do okresního zastupitelstva z naší obce navržen byl jeden kandidát, horník Václav Frýdl čp. 64, za
stranu komunistickou zvolen nebyl.
Volby do zemského zastupitelstva
Součet oprávněných voličůdo zemského zestupitelstva v naší obci bylo 351 a to:169 mužů, 182 žen.
Součet voličů, kteří se volby skutečně zúčastnili bylo: 159 mužů, 172 žen, celkem 331. Ve volebním
osudí bylo shledáno volebních obálek 331, z nichž 6 bylo neplatných. Zbývá tudíž 325 platných hlasů,
z nichž připadá na kandidátní listinu strany:
Národně socialistická strana 26 hlasů
Deutchen arbeitsund Wirtschafts- gemeinschaft strana německého území 1 hlas
Republikánská strana malorolnickéhio lidu 65 hlasů
Sociálně demokratická strana německého území 1 hlas

 

 

Československástrana lidová 3 hlasy
Živnostensko- obchodní středostavovská strana 16 hlasů
Národní demokraté 5 hlasů
Strana komunistická sekce komunist. internacionál. 192 hlasů
Sociálně demokratická strana dělnická 16 hlasů
Kandidát do zemského zastupitelstva z naší obce nebyl navržen žádný.
Při okresních i zemských volbách, které se odbývaly jedním dnem, zasedala tato komise: Antonín
Kohout, rolník, předseda, František Rojt, tesař, místopředseda, členové komise:Václav Dubský, rolník,
František Dubský, mlynář, Antonín Kougl, mistr tesařský, Josef Slavík, horník, Jan Podaný, horník,
Josef Prosek, rolník, František Hamouz, rolník, JosefČermák, horník, Josef Huňek, horník, Jan Šíma,
syn rolníka, Zapisovatel: Václav Jeřábek, starosta. Zástupce ohledacího úřadu Jan Šůla.
Mikulášská zábava
Jednota prolet, tělovýchovy pořádá dne 9. prosince mikulášskou zábavu v hostinci u Junků s
programem: "Aktovka", zpěvy kupletů a rozdávání dárků.
Dětské divadlo
Dne 16. prosince sehraje J. P. T. divadlo se školními dítky, v hostinci u Junků s programem: "Výchova
konsumního družstevnictví"
Taneční vínek
Jednota prol. těl. pořádá dne 25. prosince taneční vínek v hostinci u Junků.
Sňatek
J. Kiliáš, zedník z obce Kyšiceu Unhoště, a Alžběta Švejcarová dcera horníka Václava Švejcara ze
Lhoty čp. 69, slaví dne 29. prosince katolický sňatek v kostele ve Družci.
Silvestrovská zábava
Kroužek fotbalistů pořádá dne 31. prosince v hostinci u Konvalinku silvestrovskou zábavu s
programem: Aktovka I., On jest hluchý, Aktovka II., Švejkův sylvestr. Po aktovkách zpěvy kupletů a ke
konci volná zábava.