A picture
A picture

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-download
app-store-download

 

Kalendář

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:138
TÝDEN:314
CELKEM:805944

Obsah

1927

Plesy
Jednota proletářské tělovýchovy pořádala dne 16. ledna ples v hostinci
Antonína Junka. Sbor dobrovolných hasičů pořádá dne 23. ledna ples v hostinci
Josefa Konvalinky.V neděli dne 30. ledna pořádá T. Jednota. Sokol ples v hostinci
Rudolfa Kohouta. Vstup osoba 8 Kč, garde 2 Kč. Účinkuje smyčcová hudba
kapelníka Františka Kohouta z Bratronic.Dne 13. února pořádá Federovaná děl.
tělocvičná Jednota maškarní ples v místnosti hostince Antonína Junka. Vstup: maska
5 Kč, nemaskovaní. 7 Kč, garde 2 Kč. Účinkuje smyčcová hudba Františka Junka čp.
34.
Sňatek
Svůj sňatek slavili dne 19. února Bohumil Jungr, truhlář z Dobré a Anna
Šímová, dcera Františka Šímy obchodníka čp. 75. Po svatebním veselí měli hosté
taneční zábavu v hostinci Antonína Junka.
Taneční zábava
Dne 1. března pořádala T. J. Sokol taneční zábavu v hostinci Rudolfa
Kohouta.
Besídka
T. Jednota. Sokol pořádá dne 6. března odpoledne Besídku malých na počest
Masarykových narozenin.
Úmrtí
Dne 10. března zemřel 66 lety okresní cestář Josef Hasal čp. 46 následkem
zápalu plic. Josef Hasl byl rodák z obce Pustovety u Křivoklátu a do Lhoty se
přistěhoval, zakoupiv zde domek čp. 46. Josef Hasl byl bez vyznání a pohřební řeč
nad hrobem vykonal student František Váňa ze Žiliny.
Přednáška elektrizace
Dne 13. března v hostinci Josefa Konvalinky, pořádala naše obec přednášku
za účelem provedení elektrizace v naší obci. Za účasti členů obce přednášel o
významu elektrizace ing. Novotný, zástupce elektrovodných sítí firmy "Ves" z Prahy.
Ples spolku Vlast
Podporující a vzdělávací spolek "Vlast" pořádá 13. března Všedělnický ples.
Účinkuje dechová hudba kapelníka Jaroslava Hasala.
Prodej pozemku
Dne 16. března bylo prodáno kovářem Vratislavem Kohoutem bývalým
majetníkem domku čp. 23, nyní občanem v Kamenných Žehrovicích, kus orného pole
ve výměře asi 3 korce v "Porostlinách". Kupujícím horníkem Janem Černým
majitelem domku čp. 42, bylo vyplaceno za pozemek 15 000 Kč.
Ples hudebníků
V neděli dne 13. dubna pořádá kroužek hudebníků ples v hostinci Antonína
Junka. Vstup: pán 5 Kč, dáma 5 Kč.

 

 

Divadlo
Jednota proletářské tělovýchovy sehraje dne 16. dubna o bílou sobotu
divadelní představení pod názvem "Na horské faře". Divadelního kusu zúčastnilo se
12 herců, 9 mužů, 3 ženy. V meziaktí účinkuje hudba.
T. J. Sokol sehrála v neděli dne 17. dubna v hostinci Rudolfa Kohouta
populární "Skružného" veselohru "Ta naše Máňa". Repertoár "Švandová " divadla v
Praze.
Jarní vínek
Skupina horníků pořádá v pondělí dne 18. dubna v hostinci Antonína Junka
jarní vínek, počínaje o 4 hodině odpolední. Návštěva hojná.
Dvě svatby
Dne 30. dubna slaveny v naší obci dvě svatby. Antonín Černý, řezník a
hostinský ze Žiliny, a Anna Červená, dcera cestáře Františka Červeného ze Lhoty
maj. čp. 21. Sňatek konal se v katolickém chrámu v Družci. Svůj sňatek slavili v
katolickém chrámu v Družci, Josef Vinš, obchodník z Újezda u Kladna, a Otýlie
Hamouzová, dcera rolnice Bohumily Hamouzové čp. 6.
Odvody branců
Odvodu branců konaných dne 7. května v Křivoklátě zúčastnilo se z naší obce
13  hochů, z nichž byli odvedeni Václav Kohel kovář, Václav Kohout sedlář, Antonín
Kohout soustružník dřeva, Oldřich Melen dělník.
Májový vínek
Tělocvičná Jednota. Sokol pořádá v hostinci Rudolfa Kohouta dne 15. května
májový vínek, počínaje o třetí hodině odpolední.
Úmrtí pensistky Anny Junkové čp. 36
Dne 27. května zemřela 77 létá pensistka Anna Junkova, žena po zabitém horníku
Antonínu Junkovi dne 26. října 1887. Pohřbena jest jako katolička a spolek "Vlast"
doprovází jí s hudbou vzdáti na hřbitově poslední čest.
II. veřejné cvičení proletářské tělovýchovy
Jednota proletářské tělovýchovy ve Lhotě pořádá v neděli dne 5. května v
ohradě Antonína Kougla II. veřejné cvičení. Pořad: Ráno v 6 hodin budíček. V 8
hodin zkoušky všech odborů. Odpoledne od 1 hodiny do 2 hodin vítání hostí. O půl
třetí odchod z místnosti na cvičiště. O 3 hodině zahájení cvičení. Pořad cvičení:
a)  žáci a žačky - hry
b)  žačky - prostná
c)   žáci - prostná
d)   dorostenky prostná
e)   dorostenci prostná
f)    členky prostná
g)   nářadí
Pořad členstva Kamenných Žehrovic: členky cvičení, rytmická, členstvo prostná,
házená žen J. P. T. Na cvičišti zřízen jest bufet. Vstupné na cvičišti: sedadlo 3 Kč, k
stání 2 Kč, dítky 1 Kč. Po skončeném cvičení uspořádán jest v místnosti hostince
Antonína Junka taneční vínek.

 

 

Borové máje
Borové máje bezdětných manželů pořádány dne 19. června v hostinci Antonína
Junka.
Veřejné cvičení Sokola
III. Okrsek sokolské župy Budečské pořádá v neděli dne 26. června ve Lhotě v
zahradě rolníka Antonína Kohouta čp. 7 okrskové cvičení. Pořadí:
1. Žákyně: tanečky, 2. žáci: prostná, 3. dorostenky: cvičení se stuhami, 4. dorostenci:
cvičení s kuželi, 5. muži: nářadí, 6. ženy : prostná, 7. muži: prostná Lounská.
Zkoušky v 10 hodin dopoledne, ve 2 hodiny odpoledne průvod, začátek ve 3 hodiny
odpoledne. Vstup, sedadlo 3 Kč, k stání 2 Kč, dítka 1 Kč. Pocvičení taneční zábava v
hostinci Rudolfa Kohouta.
Sňatek
Dne 16. července slavili katolický sňatek Václav Junek, horník z čp. 36 a Marie
Vršková, dcera vdovy Barbory Vrškové čp. 76.
Alois Černý, soustružník železa čp. 2, a Bohumila Frýdlová čp. 25, slavili v
sobotu dne 19. srpna úřední sňatek u politické správy v Kladně.
Dívčí vínek
Jednota proletářské tělovýchovy pořádá v neděli dne 17. července v hostinci
Antonína Junka dívčí vínek počínaje o 3 hodině odpolední. Účinkuje dechová hudba
Františka Junka čp. 34.
Vínek mládenců
Kroužek mládenců v hostinci u Junků, pořádá v neděli dne 14. srpna
mládenecký vínek.
Chmelnice
První úroda chmele v naší obci počala v měsíci srpnu letošního roku. Tuto
chmelnici ve výměře 1,5 korce založil rolník Josef Křeček ze Lhoty čp. 48, rozený ve
chmelném kraji lounském. Tato chmelnice nalézá se na polnosti pod názvem
"Porostlina". Chmele z tohoto kusu pole bylo načesáno 2 q centy.
Sňatek
Katolický sňatek odbývaný v kostele (dne 10.9.) Družeckém slavili Rudolf
Pilner, horník čp. 20, a Marie Šímová, dcera zedníka Františka Šímy čp. 83.
Pouťová zábava
Pouťová zábava letošního roku odbývala se dne 11. září v hostinci Antonína
Junka čp. 50 a v hostinci Josefa Konvalinky čp. 12.
Sňatek
Dne 11. září slavili svůj sňatek v katolickém chrámě v Družci Josef Olič, horník
z Bratronic, a Helena Tomášova, dcera hokynáře Antonína Tomase ze Lhoty čp. 52.
Dne 24. září slavili svůj sňatek u politické správy v Kladně Alois Čermák, hutník čp.
80, a Marie Rojtová, dcera tesaře Františka Rojta čp. 1. Po svatebním veselí měli
hosté taneční zábavu v hostinci Josefa Konvalinky.Václav Albrecht, kovář z domku
čp. 86 ze Lhoty, a Alžběta Nováková z Bratronic, slavili dne 2. října katolický sňatek v 
kostele Bratronickém.Dne 3. října slavili československý sňatek v kostele v Kladně:
František Kougl tesař z domu. čp. 82 a Anna Bůžkova z Bratronic.
Dne 8. října slavili úřední sňatek v Kladně: František Částka horník, vdovec Kamenné
Žehrovice, a Barbora Pilnerová dcera zedníka Josefa Pilnera ze Lhoty čp. 20.
Úmrtí rolníka Antonína Najberta čp. 19
Dne 14. října zemřel po dlouhé nemoci 79 lety rolník Antonín Najbert, bývalý
starosta obce zastávající službu po 11 roků. Byl zakládajícím členem hasičského
sboru v roce 1882 a setrval až do úmrtí po 45 roků. Doprovázen jest hudbou na
hřbitov, kde pohřben jest se všemi poctami hasičského sboru, za obřadu kněze
československého.
Vínek mládenců
Dne 16. října pořádala dělnická omladina taneční zábavu v hostinci Antonína
Junka.
Posvícenská zábava
Posvícenská zábava letošního roku odbývala se dne 23- 24 . října. V hostinci
u Junků byla pořádána spolkem Vlast a skupinou horníků, v hostinci u Rudolfa
Kohouta Jednotou Sokola.
Divadlo
Ochotníci proletářské tělovýchovy sehráli v neděli dne 30. října v místnosti
Antonína Junka divadelní představení. Veselohra pod názvem "Falešná kočička".
Ceny míst: I. místo 4 Kč, II. 3 Kč, II. 3 Kč. Při divadle hrála hudba.
Sňatek
Dne 5. listopadu slavili úřední sňatek v Novém Strašecí: František Horná
horník ze Žiliny a Marie Matějovičová, dcera znovu provdané Karolíny Karasové ve
Lhotě čp. 59.
Obecní volby
Obecní volby konaly se dne 6. listopadu, při nichž kandidovaly tři strany:
Komunistická strana Československá ( sekce III. internacionály obdržela 219 hlasů a
9 mandátů). Strana domkářů a živnostníků obdržela 67 hlasů a 3 mandáty.
Republikánská strana malorolnického lidu obdržela 67 hlasů a 3 mandáty.
Zvoleni byli do zastupitelstva následující: Jeřábek Václav horník čp. 18, Jaroslav
Junek horník čp. 84, Jan Vilímek horník čp. 97, František Šnobl hor. čp. 68, Jaroslav
Švejcar děl. čp. 100, Bohumil Čermák hutník čp. 32, František Rojt tesař čp. 1,
Antonín Černý horník čp. 36, František Švejcar horník čp. 108, za str. komunistickou,
Antonín Kougl mistr tesařský čp. 82, Josef Kohout zedník čp. 81, Jan Šůla mistr
kovářský čp. 39, za str. domkářů a živnostníků, Jaroslav Najbert rolník čp. 19, Václav
Dubský rol. čp. 26, František Dubský mlynář čp. 22, za stranu republikánskou. Proti
volbám ani proti zvoleným nebylo podáno žádných námitek.
Dne 26. listopadu provedena byla volba starosty a obecních radních. Při volbě
zasedal jako zástupce dohlédacího úřadu Adolf Dvořák rolník z Bratronic. Za starostu
zvolen Václav Jeřábek horník čp. 18, za náměstka Antonín Kougl mistr tesařský čp.
8, za I. radního František Šnobl horník čp. 68, za II.,. radního Jaroslav Švejcar dělník
čp. 100, za III. radního Václav Dubský rol. čp. 26.Na schůzi nového zastupitelstva
svolané dne 18. prosince zvoleni funkcionáři a komise. Za obecního pokladníka
František Šnobl hor. čp. 68. Do finanční komise zvoleni: Václav Čermák, hutník čp.
62, František Albrecht horník, čp. 87, Antonín Černý horník, čp. 36, František Švejcar
horník, čp. 108, Antonín Frýdl horník, čp. 45, Josef Kohout zedník, čp. 81, Jaroslav
Čermák rolník, čp. 9, František Dubský, mlynář, čp. 22.Do stavební komise zvoleni:
Josef Šíma, zedník, čp. 57, Antonín Pinkner, tesař, čp. 106, František Rojt, tesař, čp.
I,   Bohumil Čermák, hutník, čp. 32, Matěj Herink, zedník, čp. 41, Josef Kohout,
zedník, čp. 81, Josef Křeček, rolník, čp. 48, Jaroslav Najbert, rolník, čp. 19.Do
osvětové komise zvoleni: Jaroslav Junek, horník, čp. 84, Jaroslav Švejcar, dělník, čp.
100, Jan Šůla, mistr kovář, čp. 39, Jaroslav Najbert, dělník, čp. 19.
Do komise pro správu hřbitova zvoleni: Jan Vilímek, horník, čp. 97, Antonín Kougl,
mistr tesař, čp. 82, Václav Dubský, rolník, čp. 26.
Věneček sboru dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů pořádal dne 20. listopadu taneční vínek v hostinci
Josefa Konvalinky. Účinkovala smyčcová hudba Jaroslava Hasala .
Autodoprava obcí
Dne 2. prosince počala naší obcí osobní autodoprava. Stanice: Kladno ,
Kamenné Žehrovice, Žilina, Lhota, Bratronice, Běleč, později až do Křivoklátu.
Poplatek za osobu ze Lhoty do Kladna 7 Kč.
Divadlo
Jednota proletářské tělovýchovy ve Lhotě sehrála v neděli dne 4. prosince v
hostinci Antonína Junka divadelní představení pod názvem "U Dušánků", drama o
třech jednáních od Karla Želenského. V meziaktí účinkuje hudba.
Úmrtí provisiantky Barbory Kunové
Dne 6. prosince zemřela 60 létá vdova Barbora Kunová, provisiantka po
zemřelém horníku Josefu Kunovi bydlící v obecním domku čp. 65. Pohřbena jest se
všemi poctami obecenstva, za obřadu bezvěrství.
Mikulášská zábava
Tělocvičná J. Sokol ve Lhotě, pořádá v hostinci pachtýře Rudolfa Kohouta dne
II.  prosince "Mikulášskou zábavu", s pořadem : Aktovka: doktor Žovpion, kuplety a
rozdělávání dárků. V meziaktí účinkuje hudba. Ceny míst ve všech divadelních
zábavách, při všech korporacích stejnoměrné. I. 4 Kč, II. 3 Kč a III. místo 2 Kč.
Dětské divadlo
Tělocvičná Jednota Sokol ve Lhotě, sehrála se svým žactvem dne 18.
prosince divadelní hru v hostinci Rudolfa Kohouta, "Krakonoš a bratr Kalous",
pohádka se zpěvy. Odpolední a večerní vystoupení.
Taneční zábava
Dne 25. prosince v neděli o Boží hod vánoční pořádána byla taneční zábava v
hostinci Antonína Junka. Účinkovala smyčcová hudba kapelníka Jaroslava Hasala.
Stavby v tomto roce
Stavby v obci letošního roku: Na parcelaci rolníka Františka Macha čp. 17 pod
názvem "Okolo paseky" postavil domek o dvou světnicích horník František Švejcar
mající čp. 108, a Karel Junek, horník, domek o třech světnicích čp. 109. Tyto domky
jsou stavěny z břidlicových cihel. Krytina střechy jest z cementových tašek. Cena
místa byla placena 14 Kč za jeden sáh. Josef Křeček rolník čp. 48 postavil tohoto
roku sušárnu na sušení chmele.
Úroda
Úroda obilí letošního roku na zrno byla výborná, na slámu však špatná.
Pšenice sypala z mandele 50 - 55 kg oves 50 kg žito 30 - 35 kg ječmen 40 kg. Slámy
letošního roku jest málo, jedna polovice proti roku loňskému, následkem sucha. Jaro
bylo krásně zavlažované do prvních jetelů, druhých vůbec nenarosilo. Sena byla
úroda střední, otava skorém žádná, takže jest s krmením dobytka i stelivem pod něj ,
dosti velká obtíž. Úroda brambor jest střední, řepy střední, ovoce málo, švestky se
letošního roku v naší obci vůbec nesušily. Jeden kg syrových švestek v detailu stojí
2.50 - 3 Kč, zde v obci, sušené 6 - 7 Kč. Průměrná cena letošního produktu
hospodářského za 100 kg: pšenice 225 - 230 Kč, žito 220 - 225 Kč, ječmen 230 Kč,
oves 180-185 Kč, mouka pšeničná 365 - 375 Kč, mouka žitná 345 - 350 Kč, otruby
pšeničné a žitné 140 Kč. Seno luční 70 - 75 Kč, lesní 50 - 60 Kč, sláma žitná cepy
mlácená 55 - 60 Kč, sláma krmná 40 - 45 Kč, brambory 45 Kč, řepa krmná 20 Kč.
Velké mrazy
Ku zaznamenání stojí třeskuté mrazy, které nás napadly dne 15. - 16.
prosince tohoto roku. Není pamětníka několika desetiletí, by bylo v polovici prosince
25^ mrazu.
Statistika časopisů
Letošního roku odebíráno bylo kusů časopisů: Národní politika 6 kusů, Naše
stráž 8 kusů, Rudé právo 4 kusy, Rudý večerník 10 kusů, Lidový deník 14 kusů,
Svoboda 4 kusy, Venkov 1 kus, Hudební listy 3 kusy, Hvězda 12 kusů, Dělník 28
kusů, Věstník revírní rady 55 kusů, Obchodní zájmy 2 kusy List paní a dívek 2 kusy,
Družina 3 kusy.
Silvestrovský večírek
Ochotníci J. T. tělovýchovy pořádají dne 31. prosince v hostinci Antonína Junka
"Silvestrovský večírek". V meziaktí účinkuje smyčcová hudba.