A picture
A picture

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-download
app-store-download

 

Kalendář

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:140
TÝDEN:316
CELKEM:805946

Obsah

1926

Divadlo
Ochotníci Federované děl. těl. Jednoty sehráli dne 28. listopadu v sále
hostince Antonína Junka, divadelní představení "V zápasech", obraz o třech
jednáních. První díl: Dělný lid z továrny, druhý díl: děj v ohroženém Pošumaví z roku
1890, třetí díl: O deset roků později. Sehrání tohoto kusu zúčastnilo 19 osob, 15
mužů a 4 dívky. V meziaktí účinkovala smyčcová hudba.
Sňatek
Úřední sňatek v Kladně, slavili dne 11. prosince Josef Frýdl, hutník čp. 25, a
Anna Šímová, dcera zedníka Františka Šímy čp. 83.
Stavby v tomto roce
Letošního roku byly v naší obci postaveny tyto stavby : Na parcelaci Františka
Macha rolníka čp. 17, pod názvem "U paseky" postavil rodinný domek čp. 107 horník
Josef Melen, zaujímací výměrou stavebního místa a zahrádky 160 sáhů. Dále na této
parcelaci postavil rodinný domek čp. 106 Antonín Pinkner tesař, s výměrou
koupeného pozemku 128 sáhů. Na stavbě těchto dvou rodinných domků jest krytina
střechy z hliněných znamenitě vypracovaných a vypálených falcových tašek. Domek
čp. 105 "U paseky" postavil horník Matěj Švejcar. Domek má krytinu střechy z
falcových cementových tašek . Tohoto roku postavil rod. domek čp. 104 horník Jan
Melen s výměrou 125 sáhů. Tento pozemek byl prodán obcí na žádost zájemců a to
louka , jejíž část 210 sáhů Přiléhají k domku čp. 60 koupil jeho majitel hutník Josef
Kuna, za účelem rozšíření hospodářství a Jan Melen na stavbu, oba platíce za cenu
1 sáhu2 5 Kč. Josef Prosek rolník čp. 8 postavil výměnkářské stavení a kolnu na
hospodářské stroje v jedné frontě, nádherná stavba z bílých cihel v ceně 70 000 Kč.
Domovní čp. této stavby jest 102.
Přístavba hřbitova
Následkem nedostatku místa pro pohřbívání na hřbitově Žilinsko-Lhoteckém
usnesli se letošního roku zastupitelstva obou obcí na rozšíření hřbitova. Na schůzích
zastupitelstev, kterých se odbývalo několik, bylo rokováno, kterým směrem by se
měla přístavba konati. Padlo mnoho návrhů v těchto schůzích. Žilinští členové
zastupitelstva chtěli míti přístavbu hřbitova podél silnice z důvodů estetiky (okrasný
hřbitov) a déle poukazujíce na to, že vodou prosáklá půda dala by se podél silnice
lépe odvodniti. Zastupitelstvo lhotecké jednohlasně žádalo přístavbu dozadu do lesa
poukazujíce na to, že hřbitov bude stranou v zátiší. Při hlasování přiklonili se někteří
členové žilinští ku návrhu zastupitelstva lhoteckého, a tím ujednáno přistavěti hřbitov
dozadu do lesa. Na přístavbu zakoupeno od lesní správy, toho času majetek
republiky, pozemek lesa ve výměře 10 arů 50 m2 v ceně 1 Kč za 1 m2 .Při ofertním
řízení obdržel stavbu hřbitova stavitel Josef Neustupa z Dolního Bezděkova, za cenu
22528 Kč 80h. Za následujících podmínek: Rozbourati staré kamenné břidlicové
zdivo kolem starého hřbitova a postaviti starou i novou část hřbitova na dobrou
vápennou maltu z bílých cihel síly 15 cm a pilířů síly 45 cm. Na každém pilíři usazená
jest betonová plotna. Dále hlavní vrata s vedlejšími vrátky pro vchod jednotlivce,
vyzdění bazénu u studny a přestavbu základního kříže hřbitova dozadu na hřbitov
nový. Za zřízení železných vrat a přiléhajících malých vrátek obdržel Jan Šůla, mistr
kovářský ze Lhoty, 1 329 Kč. Za odklizení kamene, rumů, úpravy cest na hřbitově a
příkopů kolem hřbitova, vyplatily obce dělníkům 3 264 Kč 60 h. Úhrnem suma
zřízeného hřbitova jest 27 122 Kč 40 h , ze zaplacením jedné polovice na každou
obec. Nový hřbitov jest rozdělen na dvě strany, Žilinskou a Lhoteckou. Každá strana
má kolem zdí místa na 12 hrobek, 75 míst na hroby velké a 20 míst na hroby dětské.
Pohřbívání na novém hřbitově koná se dle vypracovaného plánu. Při stavbě hřbitova
a úpravě cest byl exhumován (přenesen) jeden hrob, na žilinské straně, rolnice Marie
Tůmové v zemi ležící 10 roků.
Taneční zábava
Jednota proletářské tělovýchovy pořádala v hostinci Antonína Junka dne 12.
prosince taneční zábavu počínaje o čtvrté hodině odpolední.
Úmrtí dělníka Josefa Kuny čp. 33
Dne 18. prosince zemřel ve vysokém stáří 85 lety dělník Josef Kuna bydlící v
domku čp. 33. Pohřben jest za obřadu katolického kněze na hřbitově Žilinsko-
Lhoteckém.
Výkopy mohyl
Asi dvacet minut z naší obce vzdálené místo v lese, nedaleko tzv. "Spanilé
Hůrky", jest památné tím, že se tam nalézají mohyly ze starých historických dob.
Letošního roku v květnu byly tam zkušební vykopávky, při kterých odborní profesoři
odhadli hroby z dob před přistěhováním se Čechů do naší vlasti. Kostí nebylo
nalezených žádných, jen nějaké prastaré zrezavělé dýky. K těmto výkopům přihlížel
též náš president T. G. Masaryk.
Divadlo
Tělocvičná Jednota Sokol pořádá v sobotu dne 25. prosince divadelní
představení pod názvem "Osudný manévr", veselohra o čtyřech dějstvích.
Divadelního kusu zúčastnilo se 19 osob, 14 mužů a 5 dívek.
Taneční zábava
Sbor dobrovolných hasičů pořádal v neděli 26. prosince, taneční zábavu v
hostinci u Konvalinku Účinkovala hudba kapelníka Josefa Hasala.
Opravy v obci
Letošního roku po velkých bouřích a povodních, které způsobily na obecních
mostkách a stokách značné škody, bylo nutno započíti opravami v obci, které si
vyžádaly obnos 6 519 Kč 50 h. Z toho obdrželi za zednické práce, které provedli
zedníci Václav Šíma čp. 29 a jeho otec Josef Šíma čp. 57 , na čtyřech obecních
mostkách, na úpravě obecní váhy, na úpravě splavené stoky u rybníka, na úpravě
pod mostem vedle čp. 45 a na úpravě stoky vedoucí kolem pomníku padlých vojínů,
bylo jim vyplaceno 2 116 Kč. Za zhotovení dlážděného příkopu , který provedl zedník
Josef Melen bydlící v čp. 65, obdržel vyplaceno 662 Kč. Za práce pomocných
dělníků, Václav Šíma čp. 29, Josef Prádl a Václav Vršek obdrželi 426 Kč 50 h. za
zakoupený materiál a dovoz 3 315 Kč 50 h. Vyplaceno z obecní pokladny úhrnem
6519 Kč 50 h.
Obecní rozpočet
Letošního roku byla v obci dle obecního rozpočtu řádná potřeba 25 712 Kč,
řádná úhrada 13 738 Kč 41 h, schodek v rozpočtu řádného obnášel 11 973 Kč 59 h.
Mimořádná potřeba obnášela 2 800 Kč, mimořádná úhrada žádná, schodek
mimořádného rozpočtu 2 800 Kč. Schodek školního rozpočtu odnášel 6 538 Kč. byly
vypsány následující přirážky: 25 % k dani činžovní, 186 % k ostatním daním obci
předepsaným, 60 % přirážek mimořádných, 140 % přirážek školních. Úhrnný daňový
předpis pro naší obec letošního roku obnášel 4 616 Kč 55 h.
Dávky z nemovitostí
Dávka z přírůstku hodnoty nemovitostí od finanční správy letošního roku do
naší obce byla 47 532 Kč 80 h. Tuto velikou sumu obdržela naše obec následkem
zakoupení velkostatku dvora "Ploskov" a okolních lesů nacházejících se v našem
katastru, zakoupených Republikou od majitele bývalého knížete Fúrstenberka, což
dělalo sumu asi 40 000 Kč.
Koupě louky
František Švejcar zedník čp. 100 zakoupil pozemek ve výměře 1,5 korce za 9
000 Kč, nalézající se na bratronickém katastru pod "Rechtavkou". Prodávající jest
rolník Rudolf Pucholt v Bratronicích.
Úroda
Úroda letošního roku rovná se úrodě roku loňského, co se týče slámy. Zrna
bylo však málo, jeden mandel sypal dvacet nejvýše třicet kg. Následek toho byl, že
léto bylo stále deštivé, takže obilí nemohlo řádně odkvésti. Byly stálé deště, které
trvaly od začátku května až do 15. srpna. Úroda sena byla obstojná, ale většinou
stálými dešti podplavena. Úroda ovoce byla normální, jen hrušek bylo velké
množství, že není pamětníka v obci. Ceny všech hospodářských produktů rovnají se
roku loňskému.